II. všesokolský slet v Praze v roce 1891

První velkou akcí České obce sokolské, založené roku 1898, byl II. všesokolský slet v Praze v roce 1891, konaný v Královské oboře. Po prvé při tak velkém počtu cvičících bylo použito hudebního doprovodu. Na obrázku cvičení mužů.


                                                                                                                      
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)