Budova Českého veslařského klubu v Podolí

Český veslařský klub, který v roce 1909 překonal krizi, po výpovědi z dosavadních klubových místností poblíž mostu Palackého na pozemcích bývalé „Kartounky“, získal do pronájmu nové pozemky v Podolí, kde vystavěl klubovnu, vyhovující všem požadavkům.

Dům, byl vystavěn ve švýcarském slohu co možná nejúčelněji, svoji výbornou polohou nabízel neobyčejné vyhlídky na tok Vltavy a krásné panorama, počínaje od chuchelských kopců až po královské Hradčany.                                                                                                              
  (kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)