Budova Českého veslařského klubu v Podolí

Český veslařský klub, který v roce 1909 překonal krizi, po výpovědi z dosavadních klubových místností poblíž mostu Palackého na pozemcích bývalé „Kartounky“, získal do pronájmu nové pozemky v Podolí, kde vystavěl klubovnu, vyhovující všem požadavkům.

Dům, byl vystavěn ve švýcarském slohu co možná nejúčelněji, svoji výbornou polohou nabízel neobyčejné vyhlídky na tok Vltavy a krásné panorama, počínaje od chuchelských kopců až po královské Hradčany.                                                                                                              
  (kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Králičí dostihy

25.5.2020 10:00:00

Historie zaznamenala vznik různých sportů, některé se ujaly, jiné se dávno ztratily v zapomnění. Hitem roku 1910 se stal na Riviéře nový dámský sport – králičí dostihy. Králičí dostihy...

První česká škola aviatická

4.4.2020 10:00:00

Báječní muži na létajících strojích byli v prvních počátcích létání i u nás. Zájem o to naučit se létat byl veliký. Na jaře 1910 České aviatické družstvo zakoupilo Bleriotův aeroplán pro I. česko...

A.C.SPARTA před 105 lety

1.4.2020 10:00:00

Hokej má u nás velmi dlouhou tradici sahající až do devatenáctého století. Mezi první kluby, kde se hokej začal hrát, patřila Sparta a Slavia. Na fotografii z března 1915 je zachyceno tehdy nejle...

Country běh

19.3.2020 10:00:00

První březnovou sobotu v roce 1920 se pořádal VELKÝ ANGLICKÝ COUNTRY BĚH. Závodu se zúčastnilo 300 běžců. Ze závodů (kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)