Videozáznamy z konference - BEZPEČNOST – PODMÍNKA SVOBODY A PROSPERITY


BEZPEČNOST – PODMÍNKA SVOBODY A PROSPERITY
Připravme mladou generaci na řešení krizových situací

Jaká nám hrozí nebezpečí? Je ochrana měkkých cílů pouze módním hitem nebo vážnou realitou? Kdo a jak zajišťuje bezpečnost státu? Mají občané spoléhat na profesionální složky integrovaného záchranného systému, nebo je žádoucí, aby se do řešení krizových situací uměli sami zapojit? Je vzdělávání v otázkách bezpečnosti na školách všech stupňů efektivní a dostačující? Do jaké míry mohou přispívat k brannosti mladé generace sportovní spolky?  

Těmito a mnoha souvisejícími otázkami se ve středu 29. listopadu 2017 v Míčovně Pražského hradu zabývala celostátní odborná konference.

Nad akcí převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Pořadateli byly Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem a Sdružení sportovních svazů České republiky.

SPORT ONLINE MEDIA s.r.o. a SportovníListy.cz byly mediálním partnerem konference, a zde se můžete podívat na videozáznamy zajímavých vystoupení či diskuzních příspěvků. 

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU
Ing.Ivan Gerhát, Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR


KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ V SOUČINNOSTI S OBČANY
genmjr. Ing.Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR


„OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ – MÓDNÍ HIT NEBO REALITA?“
Veronika Fáberová, nezávislá bezpečností expertka


PRŮZKUM SANEP K BEZPEČNOSTI
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky


DISKUSE 1


KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA NA ŠKOLÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE
Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana pro Ústecký kraj


VÝUKA OCHRANY OBYVATELSTVA VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH UK FTVS
PaeDr. Jitka Vindušková, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti, FTVS UK Praha


EFEKTIVNÍ METODY VÝUKY PŘEDMĚTU OCHRANA OBYVATELSTVA
Ing. Jiří Halaška Ph.D., ČVUT  FBMI Praha


VYSOKOŠKOKLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA
Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.  FLKŘ UTB ve Zlíně


ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU K BRANNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka ZŠ Tusarova, Praha 7


VÝZNAM SPORTU PRO BRANNOU PŘIPRAVENOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT


SPORTEM KE ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A K BEZPEČNÉMU PŘEŽITÍ
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky


AKTIVITY NA PODPORU BRANNOSTI, SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
René Růžička, Muzeum civilní ochrany Ústí nad Labem


SPORTOVNÍ A BRANNÁ ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ing. Jaroslav Salivar, náměstek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


DISKUSE 2


(rp,sportovnilisty.cz,foto:ps)