V Praze v Podolí vyrostl totem, který zviditelňuje městskou dopravu čistou stopou

Čtyři sady čísel od třetího zářijového pondělí naskakují na číselnících nového dvoumetrového totemu, který byl slavnostně odhalený a do provozu spuštěný v Praze u Podolské vodárny. Číselníky oznamují, kolik chodců a cyklistů tudy prošlo nebo projelo za den a na jiném místě i za rok. Tyto informace poslouží při plánování budoucích investičních plánů pro bezmotorovou dopravu. Slavnostní spuštění nového sčítače se uskutečnilo při příležitosti právě se konajícího Evropského týdne mobility, který upozorňuje na přednosti šetrných způsobů dopravy.

SportovníListy.cz byly na místě děje...


Nepřehlédnutelný, bílo-modrý sloup u cyklostezky u Podolského nábřeží nově eviduje počet procházejících chodců a projíždějících cyklistů a tyto údaje zobrazuje v reálném čase na displejích. Kromě toho bude zařízení zobrazovat čas, datum a aktuální teplotu. Naměřené týdenní i měsíční hodnoty tak v rámci celého roku pomohou získat informace o aktivitě chodců i cyklistů, a to včetně vlivu teploty a ročního období na jejich počet.

Všechna naměřená data bude možné sledovat také online na webových stránkách jednak na www.praha.eu, tak i na www.cistoustopou.cz. Počet cyklistů za den i za rok, rozdělených podle směru jízdy, se bude aktualizovat každých patnáct minut. Vývojový graf pak může pomoci odhadnout trend v chování pražských chodců i cyklistů.


Jak říkám..."Měření intenzity bezmotorové dopravy nám navíc umožní lépe plánovat a vyhodnocovat investice do městské infrastruktury, městských plánů mobility a dalších projektů. Díky sčítačům poznáme, která místa jsou nejvytíženější, a kde tedy bude potřeba častěji rekonstruovat, obnovovat dopravní značení a vybavovat okolí stojany na kola a další infastrukturou," vysvětlil při otevření totemu účel sčítače radní pro dopravu Petr Dolínek.

Další výhodou nového sčítače je jeho přehlednost. Tu ocení každý kolemjedoucí cyklista a motorista, který se v číslech snadno a rychle zorientuje.

"Totem jsme umístili vedle dělené stezky pro chodce a cyklisty na Podolském nábřeží u Vyšehradské skály. Symbolicky se totem nachází na jedné z nejfrekventovanějších stezek v Praze. Místo jsme vybrali tak, aby totem byl dobře čitelný a současně nenarušoval přirozený krajinný ráz a aby nikterak neomezoval volných průchod či průjezd monitorovacím místem," upřesnil důvod osazení totemu starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.

A jak všechno funguje? Zobrazovací zařízení je propojeno s nedalekým sčítacím zařízením. Cyklisté jsou evidování prostřednictvím indukčních smyček zabudovaných v povrchu dělené stezky pro cyklisty, chodci pak pomocí tepelného čidla. Tyto technologie nepořizují žádný zvukový ani obrazový záznam, takže Pražané nemusí mít obavy, že by byli při cestě jakkoliv sledováni.

"Provoz sčítače je možné sledovat na dálku, aby byla zajištěna kontrola a co nejkratší doba vyřešení jeho případného výpadku,“ řekl Luboš Kala z Nadace Partnerství, která zajišťovala dodávku a instalaci sčítače v Praze.


Totemy tohoto druhu, který vyrobila jedna francouzská firma, jsou zatím jen dva. První byl osazený v Turecku a druhý v Praze.

 


(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)