V Litoměřicích se děti učí zvládat vodní živel

V rámci sportovně branného projektu Mladý sportovec, který organizuje Sdružení sportovních svazů České republiky, připravili trenéři Potápěčského klubu Kraken Litoměřice zajímavý program. Děti se budou v průběhu celého školního roku postupně učit zvládat dovednosti, které jim pomůžou orientovat se ve vodním živlu, plavat, potápět se, přemísťovat se po klidné i tekoucí vodě atd.

V minulém týdnu se jedné z lekcí tohoto cyklu zúčastnilo 65 dětí ve věku od 4 do 15 let. Ti nejmenší se v litoměřickém bazénu zbavovali obav z vody, seznamovali se s pravidly bezpečného pobytu ve vodě a zkoušeli si první plavecké krůčky, ti větší pak trénovali např. plavání s ploutvemi nebo přesuny na vodě ve člunu. Také se seznamovali s dýchacím přístrojem a zkoušeli se s ním potápět. Důležitou a pro děti velmi atraktivní součástí byl nácvik dopomoci unavenému plavci neboli záchrana tonoucího.

Cílem projektu Mladý sportovec je připravit děti prostřednictvím branně technických sportovních odvětví (např. potápění, vodáctví, střelectví, biatlon, horolezectví, orientační sporty, požární sport atd.) tak, aby se uměly orientovat v různých krizových situacích a dokázaly ochránit sebe i druhé.

Litoměřičtí potápěči, které děti odměnily tím, že nechtěly z bazénu odejít, potvrdili, že k branné připravenosti mohou vést i atraktivní sportovní cesty.

(ps, SportovníListy.cz, foto: archiv Litoměřického klubu)