Sokolové slaví svůj Památný den 8. října poprvé jako významný den Česka

[ title]
Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí na řekách. To vše bude k vidění po celé republice na Památný den sokolstva 8. října, kdy si sokolové už tradičně připomínají tisíce obětí svých předchůdců v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Památný den sokolstva je od letoška významným dnem Česka.


Jako symbolické datum pro tento den byl zvolen 8. říjen, tedy den, kdy Reinhard Heydrich v roce 1941 zahájil likvidaci sokolské organizace. Nacisté Sokol považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř nikdo z nich se konce války nedožil.

Jak říkám...“Historie Sokola ukazuje, jak je náš spolek úzce spojen s českou společností a samostatnou republikou. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu a občanství patří mezi pět nejdůležitějších hodnot našeho spolku,” uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Památný den sokolstva je připomínkou nejen pěti tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha, ale i těch, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokolů a sokolek z řad protikomunistického odboje.
Symbolickou tváří letošního Památného dne sokolstva je František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka, pronesená ke spoluvězňům, zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“

Během celého dne se na řadě míst České republiky budou konat pietní akty a také Večer sokolských světel, při němž sokolové jako vzpomínku na sokolské oběti tradičně pouštějí po vodě lodičky se svíčkami. V největších městech vyjedou vozy MHD ozdobeny českými a sokolskými vlaječkami, magistráty v Praze a Brně a další státní instituce vyvěsí sokolské prapory.

(zk, Česká obec sokolská, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)

Češi zachraňují olympiádu

Češi zachraňují olympiádu

29.3.2020 09:00:00

Nemálo sportovců a fanoušků bylo překvapeno neměnným postojem představitelů Mezinárodního i Českého olympijského výboru jak do poslední možné chvíle odmítali byť i jen debatovat o možném odložení...