Smutná zpráva z atletiky. Zemřel sprinter, trenér, rozhodčí, organizátor, činovník Viktor Trkal

[ title]
Český atletický svaz s lítostí oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého prvního předsedy po roce 1990 Viktora Trkala.

Významná osobnost atletického života – sprinter, trenér, rozhodčí, organizátor, činovník, mimo jiné první předseda ČAS – zemřela ve věku 89 let.

RNDr. Viktor Trkal, CSc., se narodil 13. března 1929 v Praze. V mládí aktivní závodník, později se věnoval trenérské, činovnické a organizátorské práci. Mezi jeho významné svěřence patřili Miroslava Trkalová (rozená Fendrichová, jeho žena, účastnice dvou ME), Jiřina Soldátová (provdaná Faltusová, rekordmanka na 400 m), Božena Duchoslavová (provdaná Schlossarová) či Pavel Chaloupka. Předsedal ústřední trenérské radě a z pozice vedoucího trenéra vedl reprezentaci na ME 1971 a OH 1972.

V druhé polovině padesátých let působil jako předseda pražské atletiky a regionální komise ústředí, po vzniku Českého atletického svazu byl jeho prvním předsedou (1969-73) a později místopředseda ústředí. Byl dlouholetým členem sportovně-technické (dnes soutěžní) komise. V letech 1973 až 90 zastával pozici místopředsedy ČAS, poté (1991-2009) předsedy dozorčí rady ČAS.

Jeho působení bylo významné i na mezinárodním poli, v letech 1973-85 a 1990-91 předsedal příslušné svazové komisi, měl zásluhu na získání důležitých mezinárodních závodů do Prahy v čele s mistrovstvím Evropy 1978, v němž pak byl členem organizačního výboru. Podílel se na pořádání Memoriálu Evžena Rošického a řadu ročníků byl ředitelem mítinku, také spoluzaložil Memoriál Hanče a Výška (1964). Účastnil se rovněž kongresů IAAF a EAA.

Nemalé bylo jeho působení v oblasti rozhodčích, jichž byl školitelem i na mezinárodní úrovni. V letech 1981 až 1999 pracoval jako člen technické komise IAAF, byl technickým delegátem a ITO na řadě mezinárodních soutěží (OH 1988, MS 1987, 1993 a 1997, MSJ 1985, ME 1986 a 1990, 3x Goodwill Games a řady soutěží EP.).

Je také autorem bodovacích tabulek IAAF pro víceboje, publikoval řadu článků v časopise Atletika a v denním tisku, podílel se na knihách „Sto let královny“ (1997), „Kdo byl kdo v české atletice“ (2000, 2004), byl autorem statě o mezinárodní organizaci atletiky ve skriptech FTVS UK.

V roce 2009 se stal Čestným člen Českého atletického svazu, byl vyznamenán oceněním Veterán IAAF (1995) a Zlatá jehla EAA (2007).

Profesí byl vědeckým pracovníkem, ředitelem Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (1990-94).

S 55 starty na Velké kunratické patří mezi nejčastější účastníky tohoto tradičního krosu. Jeho osobní rekord v běhu na 100 m je 11,1 (1951).

Zemřel právě v den, kdy se běžel další ten poslední ročník Velké kunratické v neděli 11. listopadu 2018, bylo mu 89 let.

Poslední rozloučení s Viktorem Trkalem se koná v pátek 16. listopadu od 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Český atletický svaz na svém webu vyjádřil  pozůstalým upřímnou soustrast.

(ps, Český atletický svaz, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)