Senátor Jan Horník o fotbale: Tady lítá jedno přirození za druhým...

O ratifikací Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích jednal  první dubnovou středu Senát a někteří výhradně senátoři si i zadiskutovali.


Vládní návrh, který byl  předložen   Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis),  byl projednaný i v Senátu.

Vládní návrh  uvedl  ministr vnitra Lubomír Metnar.

"Bezpečnost na stadionech nebo v jeho blízkosti během sportovních utkání, zejména fotbalových zápasů, a mezinárodní spolupráce v této oblasti byly smluvně upraveny takzvanou Úmluvou o diváckém násilí z roku 1985. Tato smlouva nereflektuje změny postupu a dobré praxe v této oblasti, ke kterým došlo v posledních letech. Na půdě Rady Evropy tak byla připravena nová komplexní smluvní úprava. Předkládaná Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích se nesoustředí pouze na bezpečnostní opatření, ale uznává potřebu zajistit spolupráci všech dotčených subjektů z veřejného i soukromého sektoru při zajištění ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech, případně na jiných sportovních událostech," řekl úvodem ministr vnitra ČR Lubomír Metnar.

"Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu. Závazky vyplývající z nové úmluvy Česká republika již plní a není třeba tak přijímat nová legislativní opatření, ani navyšovat státní rozpočet. Důležitou součástí Úmluvy jsou ustanovení o mezinárodní spolupráci. Ta je zajišťována zejména prostřednictvím takzvaných v národních fotbalových informačních střediscích. Tato střediska fungují již nyní na základě původní Úmluvy o diváckém násilí. Síť těchto středisek je rozhodující pro výměnu informací a usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s mezinárodními fotbalovými zápasy," ukončil své vystoupení ministr vnitra.

"My jsme se v minulosti těmito úmluvami zabývali na podvýboru pro sport a jedna věc nám tam přišla velmi nápadná. A to, že my se snažíme regulovat to násilí v hledištích – říkejme tomu takto. Ale ono kolikrát to násilí pochází i z těch vlastních hřišť. Tam se mluví neskonale sprostě, naše mládež, která je podporovaná velkými finančními prostředky, tak tam mluví tak hrubě, že ani ta slova nemůžu opakovat, nebo vůbec je tady nemůžu říct, tady u pultíku," diskutoval senátor Jan Horník.

"Čili já bych velmi přivítal, kdyby Evropa jako taková se zabývala nejen tím násilím, které je v okolí toho, co se děje uprostřed toho, ale aby i vlastní sportovci – a podívejte se někdy na prvoligové zápasy, jak se někteří ti super sportovci, velmi dobře placení, třeba v HET lize, chovají, jakým způsobem mluví, a v podstatě se jim skoro nic neděje. A tady mám, mám dojem, Evropa obrovský dluh možná také proto, protože já pocházím z fotbalového prostředí německého a tam to funguje trošku jinak. A když jsem přešel minulý rok, je to necelý rok, do českého prostředí, tak jsem zjistil, že tady lítá jedno přirození za druhým. To se v Německu fakt neděje," naříkal Jan Horník.

"Takže možná ani Evropa nemá potíže s tím, co se děje na vlastním hřišti. A já bych tady chtěl vyzvat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – a samozřejmě i ministerstvo vnitra, které má v gesci tu bezpečnost na stadionech, aby zapůsobily na rozhodčí, aby zapůsobily na kluby, aby zapůsobily na ty, kdo pracují s mládeží a chtějí peníze ze státního rozpočtu, aby se zaměřilo na tuto problematiku, aby se to změnilo. Je to doopravdy tak hrozné. V Německu půjdete na druhou ligu do sousední obce, která hraje druhou ligu, to je na úrovni asi té naší první. Mám dojem, že mnohé naše kluby by se ani nechytly v té druhé lize, nicméně tam chodí normálně babičky s vnoučaty. Tam to funguje, tam je to záležitost pobavení se sportem. Nikoli jako u nás, tady já nemůžu malého kluka pomalu vzít na zápas, kde hraje Ostrava, kde Sparta, kde hraje Slavie," konstatoval Horník.

"Zamysleme se nad tím. A není to jenom o těch rowdies, ale je to o těch, kteří ten sport dělají, je to o těch trenérech, je to o těch rozhodčích, protože tyhle sprosťárny se přelévají do těch ochozů a pak se to zase vrací jako vlna. Čili zkuste se nad tím taky trochu zamyslet a zkusme pro to něco udělat, zejména pro budoucí generace," uzavřel své vystoupení senátor Jan Horník.

Senátor Jan Horník nebyl jediným, který se k tomuto evropskému problému vyjádřil. Pohovořili ještě senátoři Jaroslav Kubera a František Bublan.

A jak se hlasovalo?


V sále bylo přítomno 72 senátorek a senátorů, potřebný počet pro přijetí návrhu je 37.
Pro pro hlasovalo 53, proti nikdo, a tak byl návrh, o kterém jste si přečetli i diskusní příspěvek Jana Horníka, schválen.

(ps, Senat.cz, Prvnízprávy.cz, foto: ps)

Biatlonové hrátky s Čínou

29.11.2020 09:01:00

Covidová epidemie drtí sport jako boxerský šampion Mike Tyson své soupeře. A najít řešení, jak udržet sport při životě, znamená bourat letitá pravidla. Platí to i olympijských hrách. Ty zimní m...