Sedm Hájkových otázek na ministryni chaosu, lží a slibů, Kateřinu Valachovou

Na reakci Marka Hájka, místopředsedy České unie sportu, na vzkaz Kateřiny Valachové, který poslala do Nymburka ji kritizujícím představitelům České unie sportu...   „Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla!" jsme nemuseli dlouho čekat.

"Pominu, že jako vystudovaná právnička nectí tímto výrokem presumpci neviny. Pokud se Kateřina Valachová brání tím, že nastavila transparentní podmínky, vyzývá sportovní prostředí bývalou ministryni k zodpovězení několika klíčových otázek," napsal Marek Hájek úvodem a připojil sedm otázek pro bývalou ministryni Kateřinu Valachovou, kterou člen Výkonného výboru ČUS Ivo Kaderka nazval  ministryni chaosu, lží a slibů...

1. Jak je možné, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy za vedení Kateřiny Valachové poslalo v červnu 2017 mimo všechny programy mimořádnou dotaci 76 milionů korun pro Český olympijský výbor? Vždyť jakákoliv dotace zaslaná mimo programy je v rozporu se zákonem o podpoře sportu!

2. V médiích jste tvrdila, že rozhodujícím kritériem pro rozdělení státních dotací je členská základna. Proč spolek, který má milion členů (Česká unie sportu), má dostat 48 milionů korun a spolek, který nemá žádnou členskou základnu (Český olympijský výbor), má obdržet 60 milionů korun?

3. Byla jste v soukromém pronajatém bytě v centru Prahy, kde se podle policejních dokumentů rozhodovalo o stamilionech z dotací, které byly rozdělovány českým sportovcům?

4. Považujete za transparentní soutěž skutečnost, že jste přímo dopisem v roce 2016 vyzvala hejtmany, ať si určí a oznámí své priority v žádostech o prostředky z investičních dotací z Programu na sportovní projekty? Jsou tohle spravedlivě nastavené podmínky s jasnými kritérii?

5. Jak je možné, že nebyly v březnu v roce 2017 vyplaceny dotace do sportu, tedy v době kdy se tak mělo stát? A navíc dva měsíce před vypuknutím dotační kauzy, která se stala záminkou k zakrytí vaší neschopnosti!

6. Kde je rejstřík sportovců, který měl být podle Vás základní pomůckou k transparentnímu rozdělení peněz?

7. Pokud tvrdíte, že jste nastavila transparentní podmínky, kde je můžeme najít? Kde si je můžeme přečíst?


"Na Valné hromadě jsme veřejnosti vysvětlili, že nastavené podmínky úředníky MŠMT pod vedení Kateřiny Valachové rozhodně nebyly transparentní a vytvořily jednoznačnou nerovnost mezi sportovci v organizacích," konstatuje Marek Hájek a prohlašuje dál: 

"Česká unie sportu si dlouhodobě přeje, aby financování sportu bylo transparentní a předvídatelné."

"Již šest let se snažíme odstranit různé deformace, používáme k tomu objektivní a ověřitelné argumenty. Jen ve vedení MŠMT nesmí být manažeři typu Valachové, kteří svoji neschopnost a neaktivitu schovávají za lživá vyjádření," uzavřel své vystoupení Marek Hájek.


SportovníListy.cz rovněž napsaly:Sportovní prostředí mimo jiné vyzvalo bývalou ministryni Valachovou k veřejné omluvě!

Finanční krizi ve sportu způsobilo jednání Kateřiny Valachové, nikoliv zásah policie

(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)

Sport jako pantomima

27.9.2020 09:00:00

Doba koronavirová nenechává ležet kámen na kameni. Vědci se předhánějí v doporučeních, jak předejít nákaze a rozšířit řady nakažených. Jedna z nejnovějších studií ukazuje na fakt, že ticho zabraň...