Projekt na podporu branné připravenosti dětí a mládeže

Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu vyhlásilo v pondělí 30. května 2016 projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.

Cílem Projektu je přispět k tomu, aby stále více mladých lidí získávalo znalosti a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, stále frekventovanějších krizových životních situací, a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů.  

V rámci projektu se budou děti prostřednictvím mnoha zajímavých sportovních odvětví učit orientovat a přežít v přírodě, zvládat vodní živel, zacházet se zbraněmi atd.

Tento projekt je určen pro základní sportovní články, tedy sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd., které mohou o finanční příspěvek na realizaci projektu žádat do 30. června 2016.

Veškeré podrobnosti o projektu Mladý sportovec jsou k dispozici na www.sporty-cz.cz.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:sssčr)