Prohlášení sportovní komise ČSSD k současné situaci ve sportu

Šest dnů po valné hromadě České unie sportu vydala sportovní komise České strany sociálně demokratické prohlášení, s kterým vyslovilo souhlas osm členů či stálých hostů sportovní komise ČSSD. Uveřejňujeme text tohoto prohlášení s odkazem na komentář Michala Krause, který byl zveřejněný na webu Prvnízprávy.cz.

Prohlášení sportovní komise ČSSD k současné situaci ve sportu
Sportovní komise ČSSD už více než 20 let usiluje o to, aby sport a pohybové aktivity v České republice byly ze strany státní správy na všech úrovních podporovány v souladu s jejich společenskou důležitostí a v souladu s jeho postavením jakožto veřejné služby.


Vždy, když byla ČSSD ve vládě, nastal v podpoře českého sportu, sportovců i sportující veřejnosti obrat k lepšímu a finanční, legislativní i institucionální podmínky pro financování sportu, i objem finančních prostředků na podporu sportu, se zásadním způsobem zlepšovaly.

Sportovci i sportující veřejnost tedy dobře věděli, že v ČSSD mají svou podporu a oporu. Toto povědomí, na kterém sportovní komise ČSSD pracovala dlouhá léta, však dokázala bývalá ministryně Valachová se svými neschopnými spolupracovníky během několika měsíců zcela zničit.

Navíc nejenže nerespektovala při vytváření podmínek pro financování českého sportu hned několik vládních usnesení, ale i závěry 38. sjezdu ČSSD a programové rezoluce „Fungující a spravedlivý stát.“ z roku 2015, a také závěry 39. sjezdu ČSSD a schváleného dlouhodobého programu ČSSD v oblasti financování sportu z roku 2017.

Nerespektovala ani četné výzvy, výhrady, námitky a protesty sportovní komise ČSSD vůči antisportovní atmosféře a úřednické praxi na MŠMT pod jejím vedením, které poškozovaly a poškodily český sport.

Sportovní komise ČSSD se proto plně ztotožňuje se závěry nedávné Valné hromady ČUS k současnému rozvratu financování zejména sportovních klubů a tělovýchovných jednot a připojuje se k výzvě jejich delegátů směrem k bývalé ministryni Valachové, aby se za svou činnost, kterou sport, sportovní prostředí, sportovce i sportující veřejnost významně poškodila a současně aby vyvodila osobní odpovědnost směrem k dalšímu působení na české politické scéně.

Současně se zásadním způsobem distancuje od reakcí Kateřiny Valachové v médiích a na stránkách svého facebooku, kterými dehonestuje sport, sportovní prostředí a představitele sportu v ČR a vyzývá ji, aby převzala za způsobené miliardové škody v českém sportu osobní odpovědnost.

S tímto prohlášením vyslovili souhlas tito členové a stálí hosté sportovní komise:

Radek Cikl, člen předsednictva SL ČR a předseda úseku severské kombinace

Jansta Miroslav, předseda ČUS, stálý host komise

Kraus Michal, předseda komise ekonomických strategií a analýz ČUS

Malinský Jiří, člen DTJ Santoška, Praha 5, stálý host komise

Šamal Stanislav, trenér jezdecké reprezentace ČR, předseda SK Dvoreček, člen FEI

Šplíchal Karel, člen výboru ČOS, člen FK Bohemians 1905, člen vedení FK Vyšehrad Praha

Tempír Miloslav, předseda SK Zábřeh na Moravě, více než 60 let tělovýchovný funkcionář

Urban Jan, místopředseda KS ČUS Moravskoslezského kraje, manažer Regionálního sdružení ČUS

Bruntál, předseda FC Slavoj Olympia Bruntál

V Praze dne 26. června  2018

Za správnost: Michal Kraus, předseda sportovní komise ČSSD a člen předsednictva ČSSD

Komentář  Michala Krause: Další omyly Kateřiny ValachovéSportovníListy.cz rovněž napsaly:Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?(ps, SportovníListy.cz, foto:Petr Skála)