Premiér Andrej Babiš dohodl se sportovními svazy změnu financování sportu

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se v úterý 6. března 2018 setkal ve Strakově akademii se zástupci sportovních svazů. Cílem schůzky bylo představení nové vize sportu „Rozpohybujeme celé Česko“. Jednání se zúčastnil i ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Premiér Andrej Babiš se na dnešní schůzce se zástupci sportovních svazů dohodl na několika systémových opatřeních, které povedou ke zlepšení sportovní činnosti. Nejdůležitější změna by se měla týkat financování. V porovnání s ČR investují vyspělé státy do sportu mnohem víc, skandinávské země v průměru dokonce až trojnásobně. Proto je třeba nastavit efektivnější systém financování, který se bude opírat o nový zákon o podpoře sportu. Ten bude pracovat se systémem příspěvků na činnost, které nebudou tak striktně účelově omezeny jako dotace.


Dalším opatřením bude například podpora tradičních sportů a rozvojových projektů sportovních svazů, ale i vytvoření systému speciální motivační podpory olympijských medailistů s potenciálem dalšího rozvoje. S tím souvisí z lepšení sportovní infrastruktury, a to jak regionální, tak i národní.

(ps, Vláda ČR, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)