Ocenění Mapa roku 2015 získala i kartografická díla určená turistům

[ title]
Česká kartografická společnost v roce 2016  uspořádala již 18. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2015 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 12. května 2016 v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku byla i vernisáž výstavy Kouzlo starých map.

SportovníListy.cz byly na místě děje...

   OCENĚNÍ MAPA ROKU 2015   


V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:

•  Školský atlas sveta
SHOCart, spol. s r. o., jazyk slovenština
•  Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
•  edice turistických map
    Kartografie HP, spol. s r. o., pro EUROKART
•  edice turistických map 1 : 25 000
    Geodézie On Line, spol. s r. o.
•  edice turistických map 1 : 40 000
    SHOCart, spol. s r. o.

Vítězem kategorie je edice turistických map 1 : 40 000 společnosti SHOCart, spol. s r. o.


V kategorii Samostatná kartografická díla byla nominována díla:

•  Přírodní památky České republiky
Kartografie PRAHA, a. s.
•  Šumava – Lipno 1 : 25 000
    Geodézie On Line, spol. s r. o.
•  Kokořínsko – Máchův kraj
Geodézie On Line, spol. s r. o.
•  NP České Švýcarsko
Kartografie HP, spol. s r. o., pro EUROKART

Vítězem kategorie je mapa Šumava – Lipno 1 : 25 000 společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o.


V kategorii Kartografická díla pro školy z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace.

Vítězem kategorie se stal Školní atlas dnešního Česka společnosti TERRA, spol. s r. o.


V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla nominována díla:

•  Základní a turistická mapa Mapy.cz
Seznam.cz, a. s.
•  Analýzy výškopisu
Český úřad zeměměřický a katastrální
• Knihovna Dnešní svět
TERRA, spol. s r. o.

Vítězem kategorie je aplikace Analýzy výškopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.


V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány práce:

•  Vizualizace historie změn v katastrální mapě
    Vojtěch Klecanda, Univerzita Karlova v Praze
•  Hodnocení propagačních trhacích map měst metodou eye-trackingu
Nikola Selníková, Univerzita Palackého v Olomouci
•  Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
    Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci

Vítězem kategorie je Bc. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci) za práci Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu.


Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2015 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

Tato ocenění jsou udělena mimo nominace:

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze za zajímavé kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala společnost Mapcentrum, spol. s r. o. za dlouhodobou propagaci kartografie formou pohádkových map.   Prvnízprávy.cz  napsaly:    

Tři ze sedmi ocenění Mapa roku 2015 patřila turistickým mapám

   TuristickéListy.cz  napsal:    

Ocenění Mapa roku 2015 získala i kartografická díla určená turistům

"Kartografická díla z produkce českých vydavatelů nejsou-li nejlepší, tak jsou určitě srovnatelná s těmi díly, která se vydávají v Evropě. Soutěž došla svým osmnáctým  ročníkem již do plnoletosti a i ten poslední soutěžní díl potvrdil, že bylo dobře, když se rozhodlo někdy na konci století o pravidelných  jarních hodnoceních a jejich zveřejnění. Ročník 2015 byl podobně jako předchozí rok z pohledu kartografů dobrým ročníkem. Není náhodu, že mezi díly pro veřejnost převládaly ty, které jsou určeny turistům a vydavatelé je nabízejí v různých měřítkách," liboval si člen hodnotící poroty Mapy roku a publicista Petr Skála.

(ps, Prvnizpravy.cz & SportovniListy.cz & TuristickéListy.cz, foto:ps)