Kraus: Nejmasovější vrah současnosti – pohybové nicnedělání (VIDEO)

Zatímco v České republice je polemika o zajištění státní podpory rozvoje sportu stále vnímána toliko jako provinční spor o finanční zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže, řada evropských i světových organizací již pochopila, že pohybové aktivity, zdravý životní styl a aktivní přístup k životu jsou faktory, které zásadním způsobem ovlivňují nejen kvalitu života lidí, ale také ekonomiku všech států EU, uvedl ve svém komentáři na konferenci Stát a sport Michal Kraus

Nejnovější studie, zveřejněná 17. června 2015 Centrem výzkumu pro ekonomiku a obchod (CEBR) ukázala skutečnou hodnotu časované bomby v podobě pohybového nicnedělání.

Tato časovaná bomba zabíjí půl milionu Evropanů ročně a postupně se stává závažnějším rizikem pro zdraví veřejnosti než kouření.

Tato časovaná bomba stojí každý rok rozpočtové výdaje ve výši 80 miliard EUR, tedy o 5 miliard EUR víc, než kolik celý svět vydá na léky proti rakovině za jeden rok.

Příspěvek Michala Krause na konferenci Stát a sport
Grafy, které byly součástí příspěvku


Současně studie prokázala, že pohybová a sportovní aktivita se ukazuje jako významný faktor při redukci projevů deprese, úzkosti, nízkého sebehodnocení a psychického a citového strádání. Studie dále prokázala, že osoby s pravidelnou pohybovou aktivitou uváděly lepší spánek, větší produktivitu, rovněž se cítily zdravější a méně stresovány v práci.

V Česku je postiženo metabolickým syndromem až 28% populace a výdaje spojené s léčbou chorob vznikajících v jeho důsledku činí ročně kolem 74 miliard Kč. Podle analýzy KPMG z roku 2014 lze prokázat, že za pouhých 100 Kč vložených do pohybových aktivit jako do prevence vzniku chorob spojených s metabolickým syndromem lze ušetřit více než 253 Kč, zaznělo také v příspěvku Michala Krause.

Co všechno na konferenci zaznělo
(rp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)