Kateřina Valachová: Přenominuji Národní radu pro sport (VIDEO)

Hlavním tématem konference Sport a stát, která se konala první listopadový čtvrtek v Kongresovém centru  v Praze byla rovněž diskuse o přípravě zákona o sportu, o kterém hovořila  přítomná ministryně  školství, mládeže a tělovýchovy  Kateřina Valachová.

"Koncepce sportu bude připravena do konce prvního čtvrtletí 2016. S paragrafovaným zněním můžeme počítat do konce téhož roku. Ovšem nebude to  jednoduché. Především kvůli zvážení, kdo za co bude  vlastně zodpovídat," prohlásila ministryně.

Dále Kateřina Valachová informovala rovněž  o tom, že se otevírá  novela škoslkého i vysokoškolského zákona, který bude upřesňovat možnosti individuálních plánů u dětí, které vykonávají sportovní činnost. Ministryně si myslí, že  v  těchto zákonech chybí ještě něco jiného v souvislosti se sportem, jen neví, co a to by požádala sportovní prostředí o sladění. "Ne všichni jsou studenty sportovních gymnázií," dodala. 

Příspěvek Kateřiny Valachové na konferenciŠéfová resortu školství, mládeže a tělovýchovy se vyjádřila i o spuštění programu podpory investic na rok  2016 ze strany státu, kraje a obcí. Zatím se seznámila s návrhem, že stát a kraj by se měl podílet 45 % a obce  10  %. Sama je názoru, že podíl státu by měl být vyšší a krajů nižší, ale nemá to projednáno s Asociací krajů. "Myslím si, že stát by se měl podílet 50 až  60 procenty," dodala Valachová ve svém úvodním projevu.

Ministerstvo chystá rovněž přenominování Národní rady pro sport, kde by měli zasednout i zástupci krajů. O všem bude informovat ČOV, ČUS a další organizace, které tam měly dosud zastoupení.

Po vystoupení ministryně školství, tělovýchovy a mládeže se rozpoutala v sále zajímava diskuse.
Co všechno na konferenci zaznělo
(rp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)