Fotbalová asociace ČR má projekt na zmapování fotbalových ploch a financování klubů

Fotbalová asociace ČR spouští projekt zmapování fotbalových ploch a financování klubů


Fotbalová asociace ČR se rozhodla využít sníženou herní aktivitu pro tvorbu Strategie financování fotbalu v Čechách. Jedná se první projekt v historii českého fotbalu, který má zmapovat finanční potřeby této významné společenské činnosti u nás.

Tato „fotbalová inventura“ bude probíhat skrze dotazník určený členům FAČR. K aktivní účasti na projektu zve předseda asociace Martin Malík.Vážení,

jménem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) bychom Vás chtěli oslovit s vyplněním dotazníku, který se zaměřuje na zmapování fotbalových ploch a sportovišť v České republice.

Cílem sběru dat je získat komplexní přehled nejen o fotbalových hřištích, ale i o zázemí, které jednotlivé fotbalové kluby a týmy využívají. Data budou využita jednak k vytvoření uceleného přehledu o fotbalových sportovištích, ale zejména jako důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu financování českého fotbalu.

Dotazník je standardizovaný a obsahuje celkem 4 hlavní sekce - Identifikace klubu, Sportovní areál, Hřiště, Investice a finance. Zahrnuje jak otevřené, tak uzavřené otázky. V rámci dotazníku budete vyzváni i k nahrání fotodokumentace.

Dotazník není nutné vyplnit najednou a je možné se k jeho rozpracované verzi opětovně vracet nebo sdílet s dalšími vyplňujícími přes přeposlání obdrženého odkazu. Odhadovaná doba vyplnění dotazníku je při dostupnosti všech potřebných informacích 30 minut.

Z dotazníku získané informace, data či fotografie budou považovány za důvěrné a budou využita pouze v agregované podobě. Data budou vyhodnocována jen na okresní, krajské či republikové úrovni a nikdy nedojde k identifikaci jednotlivých klubů.

V případě nutnosti doplnění informací je v rámci jednotlivých sekcí možné doplnit komentář s upřesněním vyplněných strukturovaných otázek. Bez kompletního vyplnění všech otázek není možné dotazník odeslat. V případě, že pro vyplňující klub není v tomto dotazníku vhodná struktura otázek či obsah, kontaktujte nás prosím na níže uvedené emailové adrese.

Prosím, mějte na paměti, že cílem je vytvoření zpracovatelné databáze, proto jsou otázky uzavřené s limitovanými možnostmi výběru. Zástupci všech klubů v ČR obdrží na uvedené kontaktní adresy z IS FAČR odkaz na dotazník v nejbližších dnech, o jeho vyplnění prosíme do 7. května  2020.

Na závěr dopisu předseda Asociace Martin Malík poděkoval čtenářům za vyplnění  vynaloženého úsilí, kterým přispějí  k pozvednutí českého fotbalu.


(ps, SportovníListy.cz, FAČR, foto: Petr Skála)Kam zmizeli fotbalisté

17.1.2021 09:00:00

Ještě před šesti či sedmi lety vykazovala Fotbalová asociace České republiky kolem 630 tisíc členů, pak si koupili nové počítače a při přehrání dat najednou zbylo jen asi 340 tisíc členů. I s tím...