Andrej Babiš: Uděláme maximum pro to, abychom především rozpohybovali více lidí

"A my musíme podpořit sport. Naše mladá populace se zásadně přestala hýbat. Klesá pohybová gramotnost, dětem se vážně stává, že nejsou v hodinách tělocviku schopny udělat kotoul. Jejich zájem a zájem rodičů o jejich zdraví a aktivní vývoj klesá, což vede k tomu, že se děti nehýbou, tloustnou a objevují se u nich zdravotní problémy," řekl ve svém stominutovém projevu český premiér Andrej Babiš, když poslance seznamoval s vládním programem.

"Neutěšený stav českého sportovního prostředí a situaci, která v něm vznikla, chceme zásadně změnit. Vytvořili jsme pozici vládního zmocněnce pro sport, to je Milan Hnilička, který má do prostředí přinést nový pohled a zásadně lepší kvalitu sportovní problematiky. Je zapotřebí si jasně říct, co jsou naše priority, co chceme ve sportu podporovat a na co vyčleníme finanční prostředky, a to tak, abychom mohli podporovat jak sportovní činnost, tak infrastrukturu. Vládní zmocněnec pro sport, který je podřízený předsedovi vlády, bude spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat nové potřeby jak v oblasti finanční, tak legislativní a samozřejmě i té institucionální," konstatoval dál  premiér.

"Připraví novelu zákona o podpoře sportu, díky které vznikne nová centrální sportovní autorita, národní sportovní agentura, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva. Národní sportovní agentura jako efektivní centrální aparát pro výkon potřeb v oblasti sportu vytvoří jasné a přehledné podmínky pro sport, zajistí transparentnost toku financí pro jednotlivé sportovní programy, zlepší jejich předvídatelnost a stabilitu. V tomto ohledu bude zásadním krokem digitalizace sportovního prostředí. Konečně zcela jasná evidence sportovců, klubů a svazů, pro ně zajištěná finanční podpora. Prostředky budou zajištěny i na investice do výstavby nových sportovišť a do obnovy a rekonstrukce těch stávajících. Takto nastavené jasné a logické podmínky pro potřeby sportovního prostředí nám umožní vidět mnohem lépe, jak je s financemi do sportu nakládáno, pro co jsou využity a jaké výsledky přinášejí," má jasno Andrej Babiš."Když dnes navštěvujeme jednotlivé kraje a setkáváme se s jejich zástupci, stejně jako zástupci měst a obcí, komunikujeme se sportovním prostředím a vidíme jejich potřeby, tak nacházíme velkou shodu v tom, že pokud chceme provést účelnou modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního, regionálního i národního významu, musíme společně zapojit jak prostředky státní, tak i ty, které do sportu uvolňují kraje, města a obce. Vzájemná spolupráce je v tomto ohledu nezbytnou nutností a potřebou. Již dnes se promítá náš důraz v oblasti sportu navýšenými prostředky ze státního rozpočtu, které v návrhu na rok 2019 dosahují částky 8,2 miliardy korun. Oproti roku 2017 tak dochází k navýšení o více než 3,5 miliardy korun," prohlásil premiér několik hodin před získáním důvěry pro svoji vládu a to dokonce  od 105 poslanců.

"V oblasti sportu uděláme maximum pro to, abychom především rozpohybovali více lidí, zlepšili u dětí pohybovou gramotnost, přivedli je zpět ke sportu a hlavně radosti ze sportování. Chceme zajistit dostatek prostředků pro trenéry, kteří se dětem budou plně věnovat a vytvoří lepší sportovní zázemí pro talenty a sportovní reprezentaci. Rádi bychom nastavili co možná nejlepší podmínky pro dosažení dalších úspěchů u našich současných a budoucích sportovců, a to jak v individuálních, tak i kolektivních sportech," uzavřel část věnovanou sportu 11. července 2018 odpoledne premiér Andrej Babiš.


(ps, Poslanecká sněmovna, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)