Podle mimořádného opatření by nemělo docházet k výměnám členů sportovních dvojicAktualizace výkladového stanoviska v návaznosti na Usnesení vlády České republiky 
                                                                                                                ze dne 6. dubna  2020 č. 395(ps, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)