Plaga: Podpora klubů se za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dopisem reagoval na výzvu zástupců sportovního prostředí, konkrétně Hany Moučkové (Česká obec sokolská), Miroslava Jansty (Česká unie sportu), Zdeňka Ertla (Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.), senátorů Jaroslava Větrovského a Jaroslava Zemana a předsedy Svazu měst a obcí České republiky Františka Lukla, kteří ho žádali o schválení a vyhlášení dotačního programu či programů na podporu údržby, provozu a obnovy sportovní infrastruktury, které MŠMT vyhlašuje v rámci programů podpory sportu. Problémy nejen s Programem IV, který se dříve touto problematikou zabýval, nastaly po událostech z května 2017, kdy se začala odvíjet kauza se zneužíváním státních dotací v oblasti sportu.

„Jsem si vědom, že došlo k časové prodlevě ve financování sportu, na druhou stranu je dobré si uvědomit, že za rok 2017 se podařilo profinancovat pro podporu sportu a tělovýchovy celkem 4 253 128,75 tis Kč, což je v absolutním měřítku částka o 803 801,85 tis Kč vyšší, než např. v roce 2016,“ říká ministr školství.

Dle ministra Plagy bylo hlavním problémem Programu IV, o jehož náhradu výše zmínění usilovali, zejména to, že zákon o rozpočtových pravidlech neumožňuje přeposlání finančních prostředků z dotace dalším právnickým osobám (s výjimkou pobočných spolků) ze strany příjemce dotace. „V případě přeposlání finančních prostředků, tak kromě jiného MŠMT a další kontrolní orgány nemají možnost provést kontrolu dodržení účelového určení využití poskytnutých finančních prostředků, což je základní povinností těchto kontrolních orgánů,“ vysvětluje ve svém dopise ministr.

„Na základě těchto skutečností si ministerstvo uvědomovalo rizika spojená s vypsáním programu pro údržbu, provoz a obnovu sportovních zařízení, a proto zakomponovalo do již vypsaného programu „Můj klub", pro rok 2018, i parametry, které umožní čerpat finanční prostředky i pro účely dané původním Programem IV. Jsem si vědom, že toto řešení není zcela dostatečným formátem pro sanování všech potřeb sportovního prostředí v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení, ale je to zcela konkrétní vstřícný krok z pozice vyhlašovatele programů státní podpory v oblasti sportu,“ pokračuje dále Plaga.

Mimo jiné pak uvedl, že pro rok 2018 došlo k maximálnímu možnému navýšení finančních prostředků pro sportovní kluby oproti roku 2017, a to konkrétně o 0,5 mld. Kč. Do klubů tak v roce 2018 putovala více jak miliarda Kč a podpora klubů se tak za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x, aniž by poklesly výdaje (srovnání viz tabulka níže).


V rámci koncepčních úvah i v souladu s přijatou koncepcí „SPORT 2025", chce MŠMT kromě již vypsaných neinvestičních programů zcela změnit strukturu investičních programů právě ve prospěch údržby a modernizace sportovních zařízení. V tomto smyslu by byla reálná představa daleko intenzivnější spolupráce s municipalitami a samozřejmě se sportovním prostředím. Souhlasím, že je tato oblast podpory nanejvýš potřebná k systémovému řešení pro pomoc při zajištění vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sportu v rámci ČR a věřím, že se nám společně podaří zajistit,“ dodal závěrem ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.


(kp, sportovnilisty.cz,foto:ps.)