Parašutisté nestojí na zemi ani jednou nohou

Samozřejmě to myslíme obrazně. Většina z nich jsou naopak velmi zodpovědní lidé, kteří jsou si vědomi všech nebezpečí, která jejich sport provázejí a učí se jim v rámci výcviku čelit.

Jedním z nejdůležitějších bezpečnostích prvků parašutisty je, pochopitelně, padák. A není padák jako padák, každý je určen pro jinou specializaci  ak jinému účelu. Padáky se dají rozčlenit podle určitých hledisek a to podle: účelu, použití, způsobu otevírání, umístění padáku na těle a tvaru vrchlíku.

 
Podle účelu je možno padáky rozdělit na osobní, nákladní a speciální. Osobní  jsou určeny k seskokům, nákladní ke shazování nákladů, speciální se používají k jiným účelům – brzdění, stabilizaci seskoku atd..

 
Dle použití se padáky dělí na cvičné, sportovní, záchranné a školní. Cvičné padáky jsou určeny k výcviku, sportovní používají jen zkušení parašutisté k seskokům, záchranné, které dělíme na pilotní  a záložní slouží k záchraně životů pilotů při havárii a zajištění hlavního pilotního padáku. Poslední jsou ty školní, které už mají doslouženo o používají se při pozemním tréninku, výuce balení  a zacházení  s padáky. Parašutisté mají ještě mnohem podrobnější dělení, ale pro laika stačí tento přehled, aby zjistil, že parašutismus je svým způosbem nejen sport, ale i věda.

 

Foto © Depositphotos.com/germanskydiver