Parašutismus není masovým sportem pro bábovky

Aeroklub České republiky  sdružuje různé zájmové technické obory, z nichž mnohé nejsou tak masové a obvyklé jako třeba atletika, fotbal nebo hokej. Patří sem třeba parašutismus.

Pro laiky je krásný pohled na různobarevné padáčky na pozadí modré oblohy a je nepochopitelné, že se při soutěžních seskocích se musí z výšky, ze které se snášejí, trefit přímo do terče umístěného na zemi, jehož střed je velký asi jako pětikoruna.

Hodně lidí se věnuje také paraglidingu, který je u nás poměrně novým sportem, při kterém se na barevném křídle startuje ze stráně nebo vysokého kopce. Princip paraglidingu je podobný jako při pouštění draka. Je třeba šikovně  nabrat pod sebe vzduch a potom už jen využívat vzdušné proudy.

Aeroklub ČR provozuje také plachtění, motorové létání  a leteckou akrobacii. Prostě  sporty, při kterých chybí pevná půda pod nohama  a adrenalin v těle stoupá. I když ti, kdo tyto sporty provozují tvrdí, že na nich nic adrenalinového nevidí. Podle nich je to něco zcela normálního skákat do prázdného prostoru pod sebou nebo poletovat vysoko nad zemí, čí dokonce provádět akrobatické prvky v letadle. A přestože bychom očekávali, že parašutismus nebo letecká akrobacie je doménou mužů, opak je pravdou. Ženy mají v tomto sportu stejné postavení jako muži a v mnohém je i předčí, což je ostatně vidět na výkonech v domácích i mezinárodních závodech.

Foto © Depositphotos.com/ germanskydiver