Paralympijské hry v Tokiu proběhnou na přelomu srpna a září 2021

Konec nejasností! Tokijské paralympijské hry byly nově naplánovány tak, aby se uskutečnily v termínu od 24. srpna do 5. září 2021. Sportovci, kterým se již podařilo vybojovat svoji účast na hrách, zůstávají kvalifikováni. Datum konání paralympijských her bylo potvrzeno dne 30. března  2020 Mezinárodním olympijským výborem (MOV), Organizačním výborem Tokyo 2020, Tokijskou metropolitní vládou a také Mezinárodním paralympijským výborem (MPV).

Konečné rozhodnutí o náhradním termínu konání olympijských (nově 23. července až 8. srpna 2021)  i paralympijských her bylo přijato na základě tří hlavních hledisek:  

1. Chránit zdraví sportovců a všech zúčastněných a podporovat omezování šíření viru COVID-19.
2. Chránit zájmy sportovců a olympijského a paralympijského sportu.
3. Sjednotit globální sportovní kalendář.

Tato nová data dávají zdravotnickým úřadům a všem, kteří se podílejí na organizaci her, maximální čas  na řešení neustále se měnící situace způsobenou celosvětovou pandemií COVID-19. Rovněž jde o snahu  minimalizovat problémy, které způsobí nevyhnutelné odložení mezinárodního sportovního kalendáře.


Jak říkám...„Je fantastickou zprávou, že jsme pro tokijské hry 2020 dokázali tak  rychle najít nový termín. Pevné datum poskytuje jistotu jak sportovcům, všem zúčastněným stranám, ale také celému sportovnímu světu. Až se příští rok v Tokiu uskuteční paralympijské hry, bude to mimořádný projev spojující lidstvo v jeden celek. Půjde o globální oslavu lidské odolnosti a senzační přehlídku sportu jako takového.  Paralympijské hry jsou nyní vzdáleny 512 dní. Stále musí být prioritou všech, kteří jsou jakoukoliv
součástí paralympijského hnutí, soustředit se na to, aby se svými přáteli a rodinou zůstali v bezpečí
během této bezprecedentní a obtížné doby,“ prohlásil  prezident MPV Andrew Parsons.

„Chtěla bych všechny ujistit, že sekretariát ČPV i v těchto nelehkých dnech a týdnech jede
naplno, i když pracujeme z domova. Komunikujeme se svazy, s organizátory i s MPV. Myslíme na to, aby  současné situace měla na sportovce co nejmenší dopad. Společná naděje a víra jsou tím, co nás posouvá  kupředu, věřme proto ve zlepšení situace a doufejme, že se ve zdraví opět společně shledáme na znovu otevřených sportovištích," vyjádřila se  výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru (ČPV) Alena Erlebachová.

S potvrzenými daty bude nyní MPV společně pracovat s příslušnými mezinárodními federacemi tak, aby  byla pro nadcházející hry stanovena nová kvalifikační kritéria. Důležitou informací je fakt, že všichni sportovci se splněnými limity, kteří již měli svoji účast pro paralympijské hry 2020 zajištěnou, o své startovní pozice v Tokiu nepřijdou. Stejně tak zůstávají v platnosti i vybojovaná kvalifikační místa v rámci jednotlivých zemí.

(ms, SportovníListy.cz, ČPV: paralympic, obrázek: logo Paralympic games)