Otevřený dopis k volbě předsedy ČOV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak víte, kandiduji na post předsedy Českého olympijského výboru. Záležitosti spojené s kandidaturou jsem v minulých týdnech záměrně utlumil, nechtěl jsem Vás, v pro všechny těžké době, obtěžovat. Úvodem nejdříve dovolte, abych Vám všem a Vašim blízkým popřál hlavně hodně zdraví.

Omlouvám se za délku mého sdělení. Zkuste jej, prosím, dočíst do konce.

Volby do orgánů ČOV se přes stále platný a prodlužovaný nouzový stav 26. 2. 2021 uskuteční. V okleštěné podobě. Bez setkání pléna. Bez diskuse. Dokonce i bez předchozí online diskuse. Neplnohodnotné volby proběhnou přesto, že z hlediska českého právního řádu jsou všechny mandáty v ČOV platné. Takové zůstanou ještě po dobu tří měsíců po ukončení nouzového stavu. Dle platných právních norem České republiky, ČOV tedy nic nenutí pořádat takovéto neplnohodnotné volby, jež jsou navíc v rozporu s platnými stanovami a otázka jejich platnosti a regulérnosti je minimálně sporná. Navíc již dva týdny je možné, na základě nově formulovaného nouzového stavu, valné hromady/pléna společenských organizací uskutečnit. Je tedy možné, při dodržení rozestupů a hygienických opatření, plnohodnotné volby uspořádat.

Jak jistě víte, opakovaně jsem Jiřího Kejvala vyzýval ke svolání řádného pléna. Odmítl. Jde umíněně za svým cílem obhájit vlastní mandát předsedy ČOV. S využitím neplnohodnotné volby.

Kdyby šlo pouze o ambice jednoho dosavadního funkcionáře a Českému olympijskému výboru nehrozilo vážné nebezpečí, bylo by to ještě dobré. Avšak není to tak a na to Vás musím nyní bohužel upozornit.

ČOV by měl postupovat tak, aby sporné otázky a pochybnosti ohledně možné legitimity voleb, a tedy i legitimity následných mandátů, vůbec nevznikly. Já sám nebudu výsledek, ať již bude jakýkoli, soudně napadat. Na to mám ČOV příliš rád. Může tak ale učinit kdokoliv ze členů. Za současné situace je téměř jisté, že k tomu dojde. ČOV se velice rychle dostane do právní nejistoty ohledně vlastní legitimity.  Vznikne právní nejistota nad platností mandátů předsedy, Výkonného výboru ČOV a všech dalších zvolených orgánů. Tato situace může na ČOV dopadnout velmi tvrdě. Dojde k ohrožení veškeré případné dotační podpory ze strany státu. Není bohužel vyloučeno, že bude úplně zastavena, a to až do soudního vyřešení právních sporů o legitimitu voleb a mandátů. V tomto případě je následné zastavení finanční podpory ze strany státu více než reálné, vyplývá to z názorů renomovaných právníků.  Byl jsem upozorněn na obdobný, právě probíhající případ. Právní spory o legitimitu vedení se téměř rok odehrávají v Konfederaci politických vězňů. A stát pozastavil, zastavit patrně dokonce musel, finanční podporu, kterou tomuto spolku poskytoval. Tento dříve ctihodný spolek sdružující řadu obětí komunistického režimu se v současnosti nachází na hraně své existence. Kvůli soudním sporům o legitimitu vedení.

Úplně zbytečně teď žene Jiří Kejval Český olympijský výbor do obdobné situace. A to patrně jen proto, že se nechce přímo postavit při obhajobě svého mandátu tak, jak to určují stanovy a jak by to také bylo fair play.

Pokud bude kdokoli, tedy pan Jiří Kejval, či jeho pravá ruka pan Alexander Karolyi, v reakci tvrdit, že zastavení financování pro ČOV nehrozí, pak jedná jen a pouze účelově. Hrozí, a je bohužel velmi reálné. Nebo si někdo skutečně myslí, že vysocí státní úředníci rozhodnou v dnešní době o vyplacení dotací a finanční podpory bez ohledu na popsanou situaci a vystaví se tak reálné hrozbě následného trestného stíhání?

Pojďme být, prosím, rozumní a svolejme řádné plénum ČOV. Pojďme jednou vyprat špinavé prádlo a odrazit se k lepším zítřkům. Ať už bude místopředsedou a předsedou kdokoli.

Dovolte, abych se vrátil k mé kandidatuře. Můj protikandidát uvádí, že záměrně neprovádí žádnou volební kampaň. Je to ovšem trochu jinak. On nevysvětluje a nevysvětlil řadu svých předchozích kroků, z nichž některé prokazatelně poškodily ČOV a sportovce. Ne, že nedělá kampaň, on se snaží vyhnout odpovědím na závažné otázky.

Zmíním se alespoň o kauze okolo České Sportovní a.s. Vše je stále zamlženo. Od dosavadního předsedy Kejvala jsme nedostali žádnou seriózní informaci. Víme jen to, že pan Kejval podepsal provizní smlouvy firmě, či firmám pana Černoška. Provize činila 18 procent z částek, jež byly vyplaceny ve prospěch ČOV, či Č.O. a.s. Zdá se až neuvěřitelné to, co Jiří Kejval uvedl pro média. Tedy, že ČOV ani neví, kolik ve skutečnosti bylo od partnerů, čili sponzorů vybráno. Je zřejmé, že minimálně někteří z nich byli uvedeni v omyl (viz vyjádření ČEZ). Respektive, oprávněně se domnívali, že veškerá částka, kterou na základě smluv pro ČOV poskytli, jde skutečně pouze ve prospěch ČOV a není tedy pokrácena o významný podíl.

Je nutné zdůraznit, že velice významná část těchto finančních prostředků byla poskytnuta sektorem, v němž je buď stoprocentním majitelem, či alespoň významným spolumajitelem, stát. Tedy státními, či tzv. polo státními podniky. S nimi neumělo vedení ČOV jednat bez prostředníků. A tak jim vyplácelo obří provize, jež jdou k tíží ČOV, sportovních svazů a sportovců. Respektive, prostředníci si je vypláceli z peněz pro ČOV rovnou sami.

Pokud jednat se státními podniky pan Kejval bez prostředníků neuměl, či neumí, nemá na místě předsedy co dělat. Dosud jsme předsedovi ČOV nestáli ani za to, aby nás informoval o tom, kolik takových provizí bylo vyplaceno a komu.    

Veřejné vyjádření, že neví, nemá přehled a dokonce jej snad ani nedokáže získat, jen potvrzuje fakt, že si pan Kejval v čele ČOV počínal nezodpovědně a v některých věcech ČOV významně finančně poškozoval.

Celá tato kauza jen názorně ilustruje styl “vlády” Jiřího Kejvala. Netransparentnost. Utajování zásadních informací před členy ČOV. Autoritativní způsob vedení. Odmítání osobní odpovědnosti.

Nyní konečně k mému programu: V co nejkratší době změníme stanovy. Chci více statutárních zástupců, stanovit minimální pevné procento z ročního výnosu marketingu, které bude rozděleno ve formě příspěvků přímo svazům. Pouze plénum bude volit všechny své zástupce do vedení ČOV.

Představím víceletou koncepci ČOV, jejímž cílem bude, ve spolupráci s NSA, dlouhodobě podporovat všechny sportovní disciplíny, abychom zvýšili počet českých sportovců na OH. Nebudu vynakládat astronomické částky za vlastní marketing. Nastavím úzkou spolupráci se všemi svazy, které musí mít poslední slovo k marketingové činnosti zapojující sportovce.

Zklidníme rozbouřené vody v českém sportu a ve spolupráci se všemi střešními organizacemi budu prosazovat podporu někdejších úspěšných reprezentantů a olympioniků. Vrátíme ČOV kredit a morální autoritu, aby se budoucí partneři nebáli s ČOV spolupracovat. Už nyní mám dva nové, silné partnery, kteří chtějí spolupracovat se mnou, jakožto předsedou ČOV.  

Na posledním plénu ČOV jsem se ve vystoupení ostře ohradil proti snahám pánů Kejvala a Jansty o obsazení a ovlivnění ČOV osobami, které jsou minimálně kontroverzní ve sportovním prostředí. Avizoval jsem, že jen čas ukáže, že tyto osoby poškozují jméno českého sportu a ČOV. Tento čas už nastal. 

Jiří Kejval udělal bezesporu pro ČOV hodně dobré práce, za tu mu je potřeba poděkovat a já to také tímto dopisem dělám a stejně tak tomu bude i v budoucnosti. Nebudu ovšem přehlížet fakt, že je za ním i mnoho chyb ke škodě ČOV, sportovních svazů a sportovců.

Že se obklopoval a stále obklopuje lobbisty, kteří fakticky ČOV z pozadí řídili, nebo stále řídí. Např. dříve Aleš Hušák, PR agentura Bison&Rose, nyní bývalý fotbalový boss Alexander Károlyi. Stejně jako před čtyřmi lety Vás upozorňuji, že čas ukáže veškerou pravdu, a pokud opět zvolíme stávajícího předsedu, vše bude jen časovaná bomba, stejně jako to bylo ve fotbalovém svazu.

Covid hodně mění, mění i dobu blahobytu, který vládl. Vše bude jinak. Finančních prostředků pro sport bude méně a méně. Respektive jejich reálná hodnota bude nižší. ČOV a jeho finanční gramotnost a chování se prostě musí změnit. Situace nás k tomu stejně donutí, ať nyní chceme, či nechceme. Je jisté, že čím dříve si to připustíme, tím lépe. Pro ČOV i sportovce.

Závěrem bych Vás rád, přes popsané problémy s okleštěnou volbou, pokud se nám nepodaří tuto spornou záležitost zrušit, požádal o podporu při mé kandidatuře s tím, že po svém zvolení navrhnu VV ČOV rychlé svolání řádného pléna s diskusí. A také s rychlou změnou stanov ČOV.

Děkuji za Vaši pozornost, kterou jste věnovali tomuto textu. Těším se na spolupráci v ČOV.

Váš Filip Neusser