Olympijský výbor šetří na daně


Časy, kdy olympijské hnutí rázně popíralo vliv peněz, jsou ty tam. Někteří komerční partneři jsou ze seriózního ranku, nad některými je cítit vůně přepáleného oleje od hranolek.

Korunu všemu nasadila poslední sponzorská smlouva se společností Airbnb. Jedná se o jeden z prvních kontraktů, který mezinárodní olympijský výbor uzavřel za přispění Jiřího Kejvala. Asi netušil, jaký poprask tímto způsobil.

Pořadatelská města počítají ztráty, které jim přinese ubytování členů výprav v privátu, který je znám nízkou odpovědností k daňovým závazkům. Proto vedení olympijského výboru  přijalo usnesení, dle kterého každá účastnická země bude platit vstupní poplatek na každé olympijské hry v termínu podání přihlášky. Tento poplatek pak bude v plné výši převeden na účet ministerstva financí pořadatelské země jako kompenzace za ušlý zisk z místních ubytovacích poplatků.

Nejvíce jsou z nastalé situace rozmrzelí v Paříži, místní radnice doufala ve vybudování ubytovacích kapacit, které by po skončení her byly využity pro sociálně slabší skupiny. Takto údajně Paříž zvažuje vzdání se pořadatelství. Jako náhradník připadá do úvahy Moskva s velmi rozvinutou airbnb turistikou. Ruský prezident Putin se ještě do konce roku setká s francouzským premiérem Macronem, aby se domluvili na dalším postupu a případném ekonomickém vyrovnání.


Stát znárodní skokany

V biatlonu řádí černá ruka

Novinka pražských Pirátů - Tour de Praha


FC Barcelona míří do české ligy.


Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 

(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)