Národní házená předčasně uzavřela sezónu 2020

V úterý 13. října 2020 se uskutečnila důležitá telekonference Výkonného výboru Svaz národní házené rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí Svazu národní házené. V rámci telekonference byla projednána aktuální situace a s tím související vládní opatření, resp. jejich dopady na činnost Svazu národní házené.

Účastníci konference rozhodli následovně: 

Ligové soutěže 2020/21:

- vzhledem k aktuálním nařízením vlády platným minimálně do 3. listopadu bylo rozhodnuto o ukončení podzimní části ligových soutěží; 
- STK připraví přehled neodehraných utkání a návrh postupu pro jarní část jednotlivých soutěží.

Oblastní přebory 2020/21:

- zástupci OSK potvrdili, že rovněž ve všech oblastech byla podzimní část mistrovských soutěží ukončena;
- nedohraná utkání budou přesunuta do jarní části soutěží.

Zimní halová Mistrovství ČR v kategoriích žactva + Finálové turnaje Zimní ligy mládeže v kategoriích dorostu + Finále ČP dospělých:

- vzhledem k aktuálním nařízení budou pravděpodobně všechny akce zrušeny bez náhrady, nicméně konečné rozhodnutí bylo odloženo na další telekonferenci;
- všechny OSK byly požádány o součinnost při případném zahrnutí nákladů na základní kola ZHP a ZLM do vyúčtování státní dotace pro rok 2020.

Dotace MŠMT 2020:

Vzhledem k pravděpodobnému zrušení odložených zimních halových akcí nebude zřejmě naplněn projekt a rozpočet předložený při žádosti o dotaci.

Do konce října 2020 připraví SE s HK vyúčtování a proplacení všech proběhlých akcí tak, aby bylo možné vyhodnotit plnění projektu a jeho rozpočtu předloženého v žádosti o dotace, následně bude připraven návrh na opatření a případná žádost o změnu rozhodnutí s jednoznačným cílem nevracet státní dotaci;
. žádost o změnu rozhodnutí musí být podána na MŠMT nejpozději do 15. listopadu 2020.

Mládežnické akce 2021:

- rozsah soutěží by měl být zachován ve stejném formátu jako v minulých letech, pokud to aktuální situace dovolí;
- bude zveřejněna výzva pro zájemce o pořadatelství s termínem přihlášek do 10. listopadu.

Mezizemská utkání Čechy-Morava 2021:

- rozsah akce by měl odpovídat formátu realizovanému v roce 2020, tzn. včetně utkání juniorů, dále otázka pořádání superpoháru bude nadále diskutována; 
- vzhledem k přesunu části podzimních utkání do jarní části soutěže 2020/21 je ke zvážení přesunutí termínu akce na podzim a tím uvolnění jednoho jarního termínu pro ligové soutěže; 
Brzy bude zveřejněna výzva pro zájemce o pořadatelství mezizemského utkání.

(ps, SportovníListy.cz, Svaz národní házené , foto: Petr Skála)