Milan Hnilička ocenil spolupráci s Českou unií sportu při nastavení Rejstříku sportovců

Milan Hnilička ocenil spolupráci s Českou unií sportu při nastavení Rejstříku sportovců,  společném postupu v administraci programů a uvolňování covidových opatření.


Výkonný výbor České unie sportu se sešel na své poslední schůzi v roce 2020 v aule České unie sportu  v Praze na Strahově 15. prosince 2020. Jednání se uskutečnilo za přísných hygienických podmínek v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 a zúčastnil se ho jako host také předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Předseda České unie sportu  Miroslav Jansta vysoce ocenil podíl Servisních center sportu České unie sportu při administraci programu Můj klub 2021 v říjnu a listopadu a poděkoval jim za jejich velice dobrou práci pro sdružené SK/TJ. Uvedl, že Česká unie sportu  úzce spolupracovala s Národní sportovní agenturou už při vzniku této výzvy, následném proškolení expertů z územních pracovišť i samotném administrativním procesu. Žádosti v termínu podalo 7 151 klubů, což je o téměř 900 víc než v minulém roce. SCS České unie sportu následně pomáhaly klubům i se zpracováním žádostí o dotace v novém programu Provoz a údržba 2021.

Miroslav Jansta: Vládní úředníky sport nezajímá

Předseda České unie sportu dále informoval o společném dopisu České unie sportu a Národní sportovní agentury ministru zdravotnictví v souvislosti se žádostí o uvolnění amatérského sportu i po 18. prosinci 2020, kdy začnou platit přísnější restriktivní vládní opatření. Míra a mnohdy nelogičnost restrikcí vyvolala množství negativních reakcí a připomínek ze strany trenérů, sportovních funkcionářů i veřejnosti, kritizujících především praktický zákaz mládežnického sportu. Předseda České unie sportu upozornil, že z mnoha chybných rozhodnutí vlády je vidět, že státní úředníky sport nezajímá nebo mu nerozumějí a že si proto neuvědomují závažné dopady vyplývající z dlouhodobého výpadku pohybových aktivit. A to i přes tlak České unie sportu  a NSA. 


Miroslav Jansta naopak velice pozitivně zhodnotil jednání Národní rady pro sport při Národní sportovní agentuře, které se konalo počátkem prosince. Ocenil zejména skutečnost, že všechny dotační programy se podařilo vyhlásit, mají přesné zacílení, zjednodušenou administrativu a jsou připraveny v elektronické podobě, což zásadně urychlí jejich administraci. Podle něj NSA i v současné složité situaci dokázala tento úkol zvládnout výrazně odborněji než v minulosti ministerstvo školství, což dává předpoklad, že kluby by tentokrát mohly potřebné finanční prostředky dostat dříve.

Jak říkám...

„Chtěli bychom poděkovat Národní sportovní agentuře za to, že i přes všechny komplikace způsobené epidemickou krizí dokázala během roku vypsat dotační výzvy pro podporu všech sportovních oblastí od mládeže, reprezentace, svazů až po investice do sportovní infrastruktury,“ řekl Miroslav Jansta.

Další informace předsedy se týkaly podílu České unie sportu  na koordinaci zajištění vakcín proti nemoci Covid-19 s ministerstvem zdravotnictví pro státní sportovní reprezentaci a také na zřízení testovacího místa pro sportovce v Praze na Strahově a dalších místech v ČR. 

Milan Hnilička: úspěšná součinnost

V průběhu jednání VV České unie sportu  vystoupil Milan Hnilička, který informoval o aktuálním dění v Národní sportovní agentuře, vypsaných programech pro sportovní prostředí na rok 2021 i o dalších záměrech agentury. Opakovaně vyslovil uznání České unie sportu  a ocenil dobrou komunikaci s Českou unií sportu  nejen při administraci programů, ale i ve společném úsilí a postupu při hájení zájmů sportu v průběhu přijímání vládních pandemických opatření. Konstatoval také, že sport v České republice nemůže být brán za pouhého žadatele o peníze, neboť do veřejných rozpočtů ročně přináší 70 miliard korun. Potvrdil současně navýšení částky pro sport ve státním rozpočtu na rok 2021 na 11,8 miliardy korun.

Jak říkám...

„Význam vlastního úřadu pro sport v České republice se ukázal hned v prvním roce fungování Národní sportovní agentury. Kromě každoročních dotačních titulů bylo nutné v souvislosti s koronavirovou krizí vyjednat extra finance na vypsání programů na podporu amatérského a profesionálního sportu Covid-Sport 1 a 2 a například zajišťovat výjimky pro konání významných mezinárodních akcí nebo vystavovat povolení pro vstup zahraničních sportovců do České republiky,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Předfinancování SCS ČUS

VV České unie sportu se zabýval také vlastní ekonomickou situací v souvislosti se dvěma vlnami pandemie nemoci Covid-19. Kvůli opakovaně uzavřeným provozům nebo jejich omezení (uzavřeny SC Nymburk a PS Podolí, na jaře LA Zadov, významně omezen Strahov) utrpí České unie sportu  v porovnání s předchozími léty ztráty na tržbách v řádech desítek milionů korun. Očekávané hospodářské výsledky roku 2020 proto budou i přes úsporná opatření záporné.  

Vzhledem k tomu, že prostředky pro zastřešující sportovní organizace, z nichž může České unie sportu financovat svá územní pracoviště, budou vyplaceny z NSA až počátkem příštího roku (příjem žádostí bude ukončen až 6. ledna 2021), rozhodl VV České unie sportu  o jejich předfinancování z vlastních zdrojů poskytnutím zálohy na činnost SCS ve výši 14,8 milionu korun, aby nebyla narušena jejich činnost. Každé krajské pracoviště obdrží 200 000 Kč a každé okresní pracoviště 150 000 Kč.

Schválen lednový kalendář České unie sportu  Sportuj s námi

K podpisu se blíží smluvní dokumentace mezi České unie sportu a Fotbalovou asociací ČR ve věci majetkových dispozic na Strahově, neboť již došlo k dohodě všech zainteresovaných stran.

V roce 2021 se znovu uskuteční projekt České unie sportu Sportuj s námi, osmý ročník, jehož kalendář počítá se zařazením 500 vybraných akcí z celé ČR. V současné době probíhají intenzivní jednání s partnery a pracuje se na čtyřletých dohodách o spolupráci. Pro nerušený start projektu schválil VV České unie sportu  návrh akcí na měsíc leden 2021.

VV České unie sportu schválil rovněž žádost Svazu zápasu ČR o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v České unii sportu  ve výši 900 000 Kč. Jedná se o pravidelnou překlenovací výpomoc členským svazům, než dorazí na jejich účty státní dotace v novém roce.

V průběhu zasedání VV České unie sportu se uskutečnil brífink s novináři věnovaný aktuální problematice ve sportovním prostředí. Zúčastnili se ho předseda České unie sportu Miroslav Jansta, předseda NSA Milan Hnilička a místopředseda České unie sportu  Ivo Kaderka.

(ps, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)