Michal Kraus: Podivné počty na MŠMT

Je s podivem, jak špatně umí na MŠMT prostou aritmetiku, jedná – li se o vyčíslování dotací na podporu veřejné služby v oblasti sportu a pohybových aktivit.

Nejprve předvedla svou početní exhibici bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, ve snaze zbavit se odpovědnosti za zašantročení 3 mld. Kč v letech 2017 a 2018 určených na financování sportu, které skončily její manažerskou neschopností v úplně jiných rozpočtových položkách, což v kombinaci s pozdním vyplácením dotací zejména TJ a SK působí ve sportu rozsáhlý kolaps, chaos a řada sportovních subjektů díky tomu už druhý rok balancuje na pokraji ekonomického vyhladovění.

Minulý týden pro změnu reagoval na výzvu zástupců sportovního prostředí, Senátu a Svazu měst a obcí, kteří ho se znalostí kritického stavu českých a moravských sportovních klubů a jednot vyzvali k obnovení programů na podporu údržby, provozu klubů a programu na obnovu sportovní infrastruktury, nový ministr Robert Plaga.

Je zřejmé, že odpověď mu připravovali úředníci z úseku odboru sportu, kteří už dlouho přesvědčují sportovní veřejnost o své naprosté neodbornosti a nekompetentnosti. Nelze se tudíž divit, že mystifikovali nejen samotného ministra, ale jeho prostřednictvím i celou sportovní veřejnost.

Pan ministr například uvedl, že v roce 2017 se na podporu sportu podařilo profinancovat o více než 800 mil. Kč více než v roce 2016. Úředníci tak trochu pozapomněli, že v roce 2016 obdrželo sportovní prostředí formou asignací loterijních společností dalších 660 mil. Kč, které vláda od roku 2017 novelou loterijního zákona zrušila s tím, že tyto prostředky bude vyplácet MŠMT. Bohužel se tak nestalo. Kromě toho úředníci neuvedli, že mimo neinvestiční programy na úkor sportovního prostředí vyplatila Valachová nezákonné dotace ve výši cca 150 mil. Kč, takže suma sumárum, sportovní prostředí na svou činnost obdrželo v roce 2017 prakticky stejnou částku jako v roce 2016, což ale bylo celkem o 1,9 mld. Kč méně, než kolik vláda slibovala ve státním rozpočtu na rok 2017.

Druhého rozpočtové faux pas se pan ministr dopustil v hodnocení výše vyplacených prostředků pro kluby, kdy prohlásil, že do klubů doputovala v roce 2018 více než miliarda Kč, konkrétně 1,2 mld. Kč.

Plaga: Podpora klubů se za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x


Pravdou je, že nedoputovala. Během první poloviny roku byl do klubů a jednot z MŠMT distribuován jen zlomek této částky, přičemž většina bude pravděpodobně vyplacena až v průběhu září až října t. r. a je možné, že stejně jako v loňském roce, kdy nakonec nebylo klubům z alokované částky vyplaceno více než 125 mil. Kč, nebude tato částka klubům vyplacena celá. Právě toto značně zpožděné vyplácení nevyplácení dotací je pro kluby a TJ smrtící.

Největším rozpočtovým trapasem nového ministra je však tvrzení, že podpora klubů se tak za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x. Toho, kdo mu tohle spočítal, bych z ministerstva na hodinu vyrazil, protože díky takovýmto počtářským výkonům úředníku odboru sportu jsou dnes stíháni sportovní funkcionáři, protože se v procesu přidělování dotací snažili jejich početní chyby a nesmysly opravit.

Pomatený úředník totiž zcela opomněl řadu organizačních a metodických změn, ke kterým v mezidobí došlo, takže při vytváření časové řady je třeba vzít v úvahu hned celou řadu faktorů, které porovnání financování sportovních klubů staví do zcela jiného světa.

V roce 2015 probíhalo financování sportu jen v rámci sedmi programů, program VIII tedy neexistoval, ale kluby, včetně školních, byly financovány částečným podílem z programů I., II., III. a V., a to zhruba ve výši 25 – 30% z celkové alokace, což činilo více než 420 mil. Kč. Kromě toho byly do klubů distribuovány finanční prostředky z loterijních asignací cestou ČOV, ve výši až 90%, což bylo v roce cca 480 mil. Kč, což společně s dotacemi z programu IV činilo kolem 1050 mil. Kč. Prostředky se vyplácely od ledna do května. (loterijní asignace ve čtyřech ročních splátkách).

V roce 2016 sice již bylo 10 programů, včetně programů IV a VIII, nicméně i v tomto roce byly ze sportovních svazů částečně distribuovány dotace z programů I, II a V, a to v celkové výši kolem 350 mil. Kč. Kromě programů IV a VIII šly ovšem přímo do klubů též dotace z programu IX a X, a to ve výši kolem 100 mil. Kč a samozřejmě opět zhruba 90% z loterijních asignací cestou ČOV, což činilo téměř 600 mil. Kč. To vše dohromady tedy činilo téměř 1 500 mil. Kč. Prostředky se vyplácely od ledna do května. (loterijní asignace ve čtyřech ročních splátkách).

V roce 2017 to bylo stejné s výjimkou loterijních asignací, které vláda novelou loterijního zákona zrušila. Svazy v rámci programů I, II a V distribuovaly částečně prostředky na činnost vybraných klubů v celkové částce kolem 300 mil. Kč, což společně s přímými dotacemi do klubů činilo cca 1 100 mil. Kč, tedy až o 400 mil. Kč méně než v roce 2016 (při stejném celkovém objemu dotací jako v roce 2016) a navíc s obrovským zpožděním v druhé polovině roku, přičemž některé kluby byly v únoru informovány o objemu finančních prostředků, které obdrží z programu IV, celý rok na ně čekaly, ale nedostaly.

To vše dohromady finančně značně poškodilo stovky klubů, které z roku na rok buď nedostaly nic, nebo jen zlomek dotace 2016 a navíc pozdě, takže se mnohé dostaly do dluhové pasti, kterou pomalé vyplácení prostředků v roce 2018 ještě prohlubuje, takže mnohé opravdu finančně kolabují.

V roce 2018 MŠMT jednak zakázalo svazům na základě účelového a nesprávného výkladu Zákona o rozpočtových pravidlech, který žádný jiný sektor vyplácející státní dotace neuplatňuje, distribuovat prostředky z programů I., II a V ze sportovních svazů do klubů, které jsou v něm sdruženy, takže kluby přišly o významný podíl dotací v objemu 300 – 400 mil. Kč. O dalších cca 150 mil. Kč přišly kluby nesmyslným zrušením programu IV (resp. jeho „jako“ sloučením s programem VIII) a dalších až 50 mil. Kč zrušením programu X.

Tyto výpadky nemůže logicky nahradit předpokládané navýšení programu VIII o 400 mil. Kč proti původní alokaci roku 2016, nemluvě o tom, že prostředky dosud, až na výjimky nejsou vypláceny, budou vyplaceny pozdě a existuje reálné nebezpečí, že alokovaná částka 1 200 mil. Kč nemusí být vyplacena celá.

Reálná situace roku 2018 je tedy taková, že zatímco dotace do sportu se proti letům 2016, 2017 navýší cca o 350 mil. Kč na 5, 45 mld. Kč (původní návrh rozpočtu však byl až 7 mld. Kč, přičemž většinu z 1, 5 mld. Kč zašantročila Valachová před svým odchodem z ministerstva zkrácením návrhu rozpočtu sportu a převedením do jiných úseků MŠMT – inkluze apod.), kluby možná do konce roku (?) dostanou dotace minimálně o 300 mil. Kč nižší než v roce 2016, což je jenom za poslední dva roky minimálně o 700 mil. Kč méně než při alespoň udržení úrovně roku 2016 a to je v zásadním rozporu s cíli a úkoly schválené vládou v Koncepci SPORT 2025.

Financování SK a TJ v letech 2015 – 2018


To jenom dokazuje, jak MŠMT v posledních dvou let decimuje prostředí sportovních klubů a jednot, přestože jak bývalá ministryně, tak současný ministr tvrdí opak.

A tak nezbývá, než se ptát znova a znova - neměl už by se na MŠMT někdo naučit počítat a přestat škodit českému sportu a likvidovat sportovní kluby a tělovýchovné jednoty?

(red,sportovnilisty.cz,foto:arch.)