Městský soud v Praze rozhodl zdržet se konání voleb do orgánů v Českém olympijském výboru

Volby předsedy a členů Výkonného výboru Českého olympijského výboru, které se měly konat v pátek 26. února 2021, se neuskuteční.

Dnešním usnesením o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak vyhověl návrhu na předběžné opatření, který 17. února  2021 podalo Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

Důvodem návrhu byly závažné chyby při vyhlášení voleb, volební praxe, která není v souladu s platnou legislativou, či zásadní chyby v textu Stanov Českého olympijského výboru.

Z dnešního usnesení soudu citujeme:
Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Mikovou v právní věci
navrhovatele: Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. …
za účasti: Český olympijský výbor
o návrhu na nařízení předběžného opatření
t a k t o :
Českému olympijskému výboru se ukládá zdržet se konání voleb do orgánů spolku dne 26. února 2021 a nepotvrdit zvolení jakýchkoli osob před datem 26. února 2021.

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 24. února 2021


Zprávu přinesl webový portál  prvnízprávy.cz.

(rp, prvnízprávy.cz, SportovníListy.cz, foto:arch.)