Ligová fotbalová asociace spojila síly s Asociací profesionálního hokeje ve prospěch diváků


Stále větší nároky na pořádání soutěžních utkání a organizaci sportovní činnosti spolu s nejistotou ohledně dalšího  vývoje  situace  kolem  nákazy  COVID-19  přiměla  Ligovou fotbalovou  asociaci k uzavření memoranda s Asociací profesionálních klubů ledního hokeje.

Klíčové partnerství dvou nejpopulárnějších sportů v Česku by mělo pomoci při nejbližších jednáních se státními orgány. Právě směrem k nejvyšším státním orgánům nyní směřuje společná inciativa fotbalu a hokeje, která má za cíl postupně uvolnit ruce klubům a usnadnit situaci, ve které se nyní nacházejí.

Jak říkám...„Není nač čekat, potřebujeme spojit síly. Se státními organizacemi jsme v kontaktu od samého počátku koronavirové krize. Problémy, které nás tíží, jsou ale společné pro všechny, kdo řídí profesionální ligové soutěže. Potřebujeme postupně dostat diváky zpátky na stadiony, s čímž souvisejí stále rostoucí propady příjmů. Současně bychom rádi požádali o úpravu a sjednocení pravidel pro uvalování karantén v profesionálních sportovních kolektivech,“ zdůvodnil uzavření memoranda mezi APK a Ligové fotbalové asociace její předseda Dušan Svoboda.


V memorandu je ukotven společný postup při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, a především s Národní sportovní agenturou.

Jak říkám...„Věřím, že česká vláda chápe profesionální sport jako důležitý segment celého hospodářství. Kromě samotné sportovní činnosti generují naše soutěže a jejich členské kluby významné prostředky pro státní a municipální rozpočty, přímo či nepřímo jsou na naši činnost navázány tisíce pracovních míst a na mezinárodní scéně významně prezentujeme Českou republiku. Nejen z tohoto důvodu považujeme požadavky na částečné kompenzace našich ztrát za relevantní,“ doplnil Dušan Svoboda k nejbližšímu vývoji spolupráce s poznámkou, že stejně jako fotbalu se současná nelehká situace dotýká i klubů nejvyšší soutěže ledního hokeje.

„S profesionálním fotbalem jsme snadno našli společná témata. Nejsme jenom sportovní aktivita, ale i ekonomické odvětví, jehož přínos směrem do společnosti je nezanedbatelný. Kluby extraligy současnou  kritickou  situaci  vnímají,  a  proto  jednomyslně  podpořili  společné  memorandum s fotbalovou LFA,“ řekl prezident APK LH Aleš Pavlík.


(šh, SportovníListy.cz, Ligová fotbalová asociace, foto: Petr Skála)