Prohlášení Petra Břízy, viceprezidenta Českého hokeje ke kandidatuře na prezidenta Českého hokeje

Přečtete si prohlášení Petra Břízy, viceprezidenta Českého hokeje, který se po zvážení rozhodl nepřijmout nominaci na prezidenta Českého hokeje, protože se chce primárně soustředit na roli viceprezidenta IIHF a vedení organizačního výboru MS 2024 v ČR.

  Děkuji tímto subjektům z českého hokejového hnutí, které mě nominovaly, ale i všem ostatním kolegům, kteří mě oslovovali s výzvou, abych kandidoval, či posléze přece jen zvážil svoji kandidaturu na prezidenta ČSLH.

Avizoval jsem již předem, že neuvažuji o svém zapojení do letošních voleb ČSLH. Vážil jsem si ale této silné podpory a vnímal jsem ji vždy s respektem a pokorou. Právě z těchto důvodů jsem požádal ještě o několik dní na rozmyšlenou.

Od roku 2020 jsem byl v roli viceprezidenta ČSLH pověřen oblastí výkonnostního hokeje v ČR. Tato pozice mně dala možnost poznat český hokej i z druhé strany než jen z pozice nejsilnějších klubů a dala mně příležitost učit se mu porozumět v komplexním pohledu.

Velmi si vážím všech, kteří pomáhají rozvoji hokeje na krajských úrovních, v menších a středních klubech či v klubech druhé ligy. Ti všichni jsou zásadně důležitým základem pro budoucí fungování celého systému ledního hokeje v ČR.

Od října roku 2021 je mně velkou ctí zastávat volenou pozici senior viceprezidenta IIHF a silně cítím svůj závazek vůči všem členům IIHF vykonávat tuto funkci s plnou odpovědností a nasazením.

Zároveň jsem byl pověřen vést organizační výbor MS 2024 v ČR. Přeji si dosáhnout pro Český hokej podobných ekonomických výsledků jako při mistrovství světa v roce 2015, které bylo absolutně nejúspěšnější v historii všech světových šampionátů.

V nejisté době možných nových covidových pandemií i v době aktuální politické, společenské i hospodářské nejistoty je organizace úspěšného MS 2024 enormně složitou výzvou. Z těchto důvodů jsem se rozhodl soustředit se na tyto dvě oblasti, nepřijmout nominace a v této volbě na prezidenta ČSLH v roce 2022 nekandidovat.

Jsem zároveň připraven pomáhat nově zvolenému prezidentovi z pozice viceprezidenta ČSLH a věřím, že Český hokej bude v příštích dvou letech jednotný a silný.“

Petr Bříza, viceprezident ČSLH

(Petr Skála podle tiskové zprávy na webu Ceskyhokej.cz pro SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)