Poděkování náleželo 56 v roce 2017 jubilujícím sportovcům Dukly

[ title]
Do armádního sportovního centra Dukla  je v současné době zařazeno  142 sportovců,  z toho je jich 30 v uniformě. Sportovci Dukly patří ze stávajících tří sportovních center k těm nejúspěšnějším, neboť jen za rok 2017 do této doby získali na nejrůznějších světových a evropských šampionátech celkem 106 medailí, a to ještě další úspěchy získali i na tuzemských šampionátech.

V roce 2018 bude Dukla slavit 70 let od svého vzniku a tak nejsou  bez zajímavosti ani další čísla bilancující podíl borců Dukly na zisku medailí v barvách  československé a české reprezentace.

Asi si nevzpomenete, co se stalo na území dřívějšího Československa nebo současné  České republiky v roce 1794, ale to není ani tak důležité jako fakt, že stejný počet medailí jako zmíněný letopočet tedy 1794 medailí  získali za necelých sedmdesát let od založení Dukly právě armádní sportovci. Jen tak pro zajímavost z těch 1794 medailí  bylo 581 zlatých.

ASC Dukla každoročně pořádá večer pro své jubilanty, kteří v tom roce měli nebo ještě budou slavit životní jubileum. První prosincové úterý se jubilantů  v Praze sešlo 56. Co jméno, to sportovní  hvězda.  Mezi  sportovci, kterým byl předán dárek a diplom jubilanta,   byli osoby, jejichž jména jste před lety mohli mnohokrát najít v titulcích na sportovních stránkách a některých jako je například Dana Zátopková nebo o závodě, ve kterém exceloval Jan Smolík,  byly napsány dokonce knihy.

SportovníListy.cz byly na místě děje...

(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)