Kartografové vyhlásí Mapy roku 2019. Mezi nominovanými tituly jsou i mapy pro turisty

Česká kartografická společnost v roce 2020 uspořádala již 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2019 a určila nominace v jednotlivých kategoriích. Vítězná kartografická díla všech kategorií budou vyhlášena vzhledem k epidemii, která od března prakticky do těchto dnů zastavila veškerý společenský život, až na přelomu srpna a září 2020 v Olomouci.

O nominaci rozhodla Odborná komise, která zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.

SportovníListy.cz & Prvnízprávy.cz byly na místě děje...
NOMINACE  NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2019V kategorii Samostatná kartografická díla
Poľana, Muránska planina – turistická mapa 1 : 40 000 z vydavatelství  SHOCart, spol. s r. o.
Pivovary, tematická mapa 1 : 500 000 z vydavatelství  Kartografie PRAHA, a. s.
Putování na jižní Moravě a ve Weinviertelu z vydavatelství  SHOCart, spol. s r. o.
60 turistických tipů v česko-polském pohraničí z produkce děl vydaných Královéhradeckým krajem
Mapa USE-IT Prague 2019 z vydavatelství Jůzit, z. s.
V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována dílaČeský historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, který vydal Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Edice tematických map Česka, které vydala Kartografie PRAHA, a. s.
Soubor Žákovský atlas a Žákovský atlas – pracovní sešit pro 2. stupeň základních škol z vydavatelství Kartografie PRAHA, a. s.
Historický atlas euroregionu Glacensis z vydavatelství Euroregion Glacensis
Mapový atlas Vltavská cyklistická cesta, který vydala va Jihočeská centrála cestovního ruchu

V kategorii Kartografická díla pro školyŠkolní atlas Dnešního světa z vydavatelství  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o.p.s.
Žákovský atlas  pro 2. stupeň základních škol z vydavatelství Kartografie PRAHA, a. s.
Magnetická ručně malovaná mapa České republiky z vydavatelství CBS Nakladatelství s.r.o.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

Školní atlas Dnešního světa z vydavatelství  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o.p.s.
Digitální geografický model území České republiky Data50 z dílny Českého úřadu zeměměřického  a katastrálního
Mapová aplikace Barum Czech Rally Zlín z dílny Martina Gabryše

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce

Daniela Valchářová, Univerzita Karlova
Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Otomar Gottstein, Univerzita Karlova
Generalizace zástavby s využitím typifikace

Petra Lněničková, Univerzita Karlova
Automatizace konturové metody pro znázorňování skal

Martin Sadílek, Univerzita Palackého v Olomouci
Mapování bezpečnosti města Olomouce

Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci
Netradiční podoby kartodiagramů a možnosti jejich konstrukce

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2019 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)

Kam zmizeli fotbalisté

17.1.2021 09:00:00

Ještě před šesti či sedmi lety vykazovala Fotbalová asociace České republiky kolem 630 tisíc členů, pak si koupili nové počítače a při přehrání dat najednou zbylo jen asi 340 tisíc členů. I s tím...