Je pověřený ředitel Kaňka kaňkou českého sportu?

Při pohledu do zpětného zrcátka na události posledního roku, které postihly český sport, jeden aby začal hledat utěrku na mlhu, protože při jasném obrazu nelze uvěřit, co vše je možné.

Velmi překvapivé je zjištění, že ze všech úhlů lze najít jednoho společného jmenovatele. A není to jméno, které by bylo široké veřejnosti známé. Když proběhl pověstný policejní zásah v kancelářích odboru sportu MŠMT, hlavním tématem byly investice do sportovní infrastruktury. Vedoucím oddělení investic byl v tehdejší době ing. Pavel Kaňka. K údivu mnohých přežil aféru, vlna obvinění semlela pouze vyšší úřednická patra, byť šla šeptanda, že za údajně nepodepsané zápisy odborné komise je zodpovědný právě vedoucí odboru Kaňka. Jako protřelého úředníka se zkušenostmi z ministerstva financí si jej vybrala tehdejší ministryně Valachová, aby pomohl uklidnit sportovní prostředí.

Lehce arogantní vystoupení pana Kaňky mělo za následek ještě větší frustraci a pocit zmaru u zástupců sportovních svazů. To však na ministerstvu nikomu nevadí, a tak místo stíhaného ředitele odboru sportu je Kaňka pověřen vedením odboru. A pokračuje ve své spanilé jízdě. Nově vypsaný program V. na podporu činnosti svazů se liší od původního se šibeničním termín podání jednoho týdne, vyvěšen navíc v pátek v pozdním odpoledni, podráždění sportovci již vnímají tento akt jako absolutní provokaci. I proto v drtivé většině sabotují tuto výzvu. Následně dostává Kaňka nového nadřízeného, pověřeného náměstka Karla Kováře, kterému se na nějaký čas podaří uklidnit vzedmuté vášně. Opravdu jen na krátko, pověřený ředitel Kaňka, holedbající se tím, že není ze sportovního prostředí, tudíž je tím správným vyvoleným, i nadále provozuje politiku, kterou známe již od našich dětských let – odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Jím řízení pracovníci jen stěží stíhají měnit přílohy výzev, které odbor sportu MŠMT vydává. Ve sportu díky němu zavládl absolutní chaos. Z původně rozpočtovaných 6 miliard se zřejmě podaří do sportu rozpustit necelé 4 miliardy. A nutno podotknout, že ne za vše může agilita některých sportovních funkcionářů.Vrcholem je vypsaný program IV. na údržbu a provoz. Opět se musí prodloužit doba, po kterou je možné podávat přihlášky do výzvy, opět se během doby jeho vyhlášení mění podmínky. Za tohle Pelta s Kratochvílovou rozhodně vinu nenesou. Stranou ponechme účelové vyhlášení, které neumožní dosáhnout na podmínky lyžaře, vodáky a spoustu dalších, kteří nejsou majiteli sportovišť, ale mají uzavřené dlouhodobé smlouvy. Je velmi zvláštní, že v případě investic tento fakt panu Kaňkovi nevadí. Proč neměří jedním metrem? Zapsané spolky jako členové svazu byly z možných příjemců programu IV. vyškrtnuté na základě alibistického dotazu na ministerstvu financí ve stylu, potvrďte, že zákon platí jako zákon. Ale proč umožnil pan Kaňka mechanismus převodu státních prostředků na identické spolky v rámci programu V.? Jak je možné, že Český olympijský výbor může přeposílat finance na základní spolky? V normálním společenském prostředí jde o předvídatelnost výkonu státní správy. Pověřený ředitel Kaňka svým jednáním během posledního roku předvedl naprostý opak. Pokud by se někdy vyhlašovala cena za rozvrat fungování sportu v České republice – bohužel, tento fakt ve velkém zjistíme až v letech budoucích - bude Pavel Kaňka aspirantem na vítězství. Protože v případě Pavla Kaňky ve sportovním prostředí platí pověstné nomen omen.

Skutečný kritický stav ve financování sportu ukázala minulý týden konference na toto téma. To, že MŠMT situaci nezvládá, zde dokreslil projev náměstka Karla Kováře, který je v této funkci jen několik měsíců. Bohužel jeho omluva celému sportovnímu prostředí situaci nezmění.


(pas,sportovnilisty.cz,foto:arch.)