Jansta: Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura

Jako velkou příležitost k pozvednutí celého českého sportu   s očekávanou nápravou chyb, které přetrvaly celá desetiletí, považuje Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury.

Je skvělé, že největší domácí sportovní spolek a státní organizace v úterý 14. ledna 2020 potvrdily  spolupráci, která by měla vést mimo jiné i k daleko rychlejšímu rozdělování státní podpory do klubů a jednot. Se skutečností, že  poprvé sportovní prostředí společně se státní sférou našly společnou řeč, se pochlubili  zástupci obou stran novinářům na setkání s nimi. 


SportovniListy.cz byly na místě děje ...
Jak říkám ...„Agentura je vyústěním několikaleté snahy ČUS. Byli jsme dlouhou dobu jediným nositelem myšlenky samostatného státního orgánu pro sport a tuto iniciativu jsme několikrát odsouhlasili ve svých usneseních na Valných hromadách. Z agentury cítíme obrovskou energii a chuť napravit fatální zanedbání, které stát v oblasti sportu za třicet let natropil. Chceme být partnerem pro přínosné změny,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Nutno dodat, že poprvé v historii samostatné České republiky stát zřídil centrální úřad, který má vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a pohybových aktivit občanů. Národní sportovní agentura, která oficiálně vznikla 1. srpna 2019, následně   agendu převezeme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem rozdělovat peníze ze státního rozpočtu bude od roku 2021.

Jak říkám ...„Vznikem agentury získává sport daleko prestižnější uznání v rámci státní správy. Rozhodně nedochází k jeho politizaci. Funkční období předsedy agentury překračuje funkční období vlády. Včele je navíc vrcholový sportovec a ne úředník. Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura – tedy 14 miliard korun,“ upřesnil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Překážek a výzev pro Národní sportovní agenturu bude více než dost a na posun podmínek pro český sport a sportování občanů k evropskému standardu je potřeba více času. Nejvíce zanedbaná je sportovní infrastruktura, vždyť průměrné stáří hřišť je skoro 50 let.

Jak říkám ...„Za třicet let se nepostavil a ani nezrekonstruoval jediný fotbalový stadion, který by splňoval nejvyšší mezinárodní standard. Po úspěchu naší reprezentace na mistrovství světa mě oslovily další země, že u nás chtějí trénovat a učit se. Ale kam je mám pozvat? Vždyť naše největší a svojí podstatnou jediné tréninkové centrum v Nymburce je bohužel zanedbané,"  vypočítával Miroslav Jansta, který zároveň předsedou basketbalové federace.

Všední sport na vesnicích a městech upadá. Stejně jako počet lidí, co se starají o chod klubu nebo tělovýchovné jednoty. Nejsou peníze na kvalifikované trenéry, na provoz a údržbu majetku, nebo na další rozvoj.

Jak říkám ...„Bohužel, v zahraničí nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo, nedokážou to pochybit. Tento stav musí skončit. Stát rezignoval na propagaci sportu a jeho pozitivních dopadů na zdraví občanů,“  prohlásil Miroslav Jansta, když se zmínil o dalších problémech, které se za třicet let nakumulovaly. Jansta nechápe, proč je nyní tělesná výchova  nejméně oblíbeným předmětem na základní škole.

Včasné vypisování programů a rozdělování peněz

Pro Národní sportovní agenturu je prioritní navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, digitalizace a transparentnost celého systému, kontrola a zejména zrychlené posílání dotací. Také v loňském roce se stávalo, že prostředky z dotací chodily do sportovních klubů s několikaměsíčním zpožděním.

Jak říkám ...„Problémy s Programem Můj klub se už nemohou opakovat. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit,“ prohlásil Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury.

A právě v této oblasti bude spolupráce mezi organizacemi důležitá. Česká unie sportu disponuje více než 90 odbornými pracovišti po celé republice, která v terénu pomáhají klubům se složitou administrací žádostí o dotace.

Jak říkám ...„Máme v plánu využít ČUS a její odborníky jako svého partnera při pomoci klubům s dotacemi. I MŠMT s tím má dobré zkušenosti, jen jich nedokázalo využít. Věříme, že nám spolupráce celý proces podpory klubů pro zajištění sportování mládeže významně urychlí. Klíčem je však digitalizace a dobrý tým odborníků v agentuře,“ vysvětlil Ivo Lukš, místopředseda NSA.

Na setkání s novináři byly představeny rovněž vize a koncepce sportovního spolku


Základní vize České unie sportu  pro příští období1) Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle struktury a dotací, legislativních a administrativních standardů pro spolky.

2) Správa a obnova majetku ČUS.

3) Spolupráce na vytváření stabilních a důstojných podmínek pro sport a výchovu pro sport v rámci ČR srovnatelných s EU
    (veřejné i soukromé financování, výchova a vzdělávání, součinnost s kraji, městy, obcemi, samostatné ministerstvo pro sport).

4) Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.

5) Podpora státní reprezentace a rozvoj podmínek pro úspěšnou reprezentaci, podpora sportu pro všechny.


VIZE České unie sportu v číslechCo je potřeba posunout do roku 2025?

- 1 procento celkových výdajů státního rozpočtu na sport, což může být až 20 miliard v roce 2025.

Chceme, aby vláda splnila své usnesení z koncepce Sport 2025.


Vize České unie sportu při naplnění koncepce:

- 10 tisíc klubů/jednot sdružených v ČUS (v současné době jich je 7228 v členské základně ČUS)
- 1,5 milionu pravidelně sportujících lidí v ČUS (v současné době jich je kolem milionu v členské základně ČUS)
-  více než 500 tisíc pravidelně sportujících dětí v jednom roce (v současné době jich je kolem 400 tisíc v členský základně ČUS)
- 10 tisíc sportovních zařízení do roku 2030 (v současné době jich je 8114 evidovaných v ČUS)
- 3 hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách.
- 2 hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin a organizace školního harmonogramu.

(ju, ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)

Boj o fotbalové nafukovací panny

31.5.2020 09:00:00

Tak se nám konečně rozjela fotbalová liga. Byl to ale zvláštní pohled. Prázdné tribuny si před pár týdny jen stěží dovedl někdo představit. Pamatujeme si, jak se slávisté velmi rozčilovali, když ...