Jansta: Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura

Jako velkou příležitost k pozvednutí celého českého sportu   s očekávanou nápravou chyb, které přetrvaly celá desetiletí, považuje Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury.

Je skvělé, že největší domácí sportovní spolek a státní organizace v úterý 14. ledna 2020 potvrdily  spolupráci, která by měla vést mimo jiné i k daleko rychlejšímu rozdělování státní podpory do klubů a jednot. Se skutečností, že  poprvé sportovní prostředí společně se státní sférou našly společnou řeč, se pochlubili  zástupci obou stran novinářům na setkání s nimi. 


SportovniListy.cz byly na místě děje ...








Jak říkám ...



„Agentura je vyústěním několikaleté snahy ČUS. Byli jsme dlouhou dobu jediným nositelem myšlenky samostatného státního orgánu pro sport a tuto iniciativu jsme několikrát odsouhlasili ve svých usneseních na Valných hromadách. Z agentury cítíme obrovskou energii a chuť napravit fatální zanedbání, které stát v oblasti sportu za třicet let natropil. Chceme být partnerem pro přínosné změny,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Nutno dodat, že poprvé v historii samostatné České republiky stát zřídil centrální úřad, který má vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a pohybových aktivit občanů. Národní sportovní agentura, která oficiálně vznikla 1. srpna 2019, následně   agendu převezeme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem rozdělovat peníze ze státního rozpočtu bude od roku 2021.

Jak říkám ...



„Vznikem agentury získává sport daleko prestižnější uznání v rámci státní správy. Rozhodně nedochází k jeho politizaci. Funkční období předsedy agentury překračuje funkční období vlády. Včele je navíc vrcholový sportovec a ne úředník. Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura – tedy 14 miliard korun,“ upřesnil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Překážek a výzev pro Národní sportovní agenturu bude více než dost a na posun podmínek pro český sport a sportování občanů k evropskému standardu je potřeba více času. Nejvíce zanedbaná je sportovní infrastruktura, vždyť průměrné stáří hřišť je skoro 50 let.

Jak říkám ...



„Za třicet let se nepostavil a ani nezrekonstruoval jediný fotbalový stadion, který by splňoval nejvyšší mezinárodní standard. Po úspěchu naší reprezentace na mistrovství světa mě oslovily další země, že u nás chtějí trénovat a učit se. Ale kam je mám pozvat? Vždyť naše největší a svojí podstatnou jediné tréninkové centrum v Nymburce je bohužel zanedbané,"  vypočítával Miroslav Jansta, který zároveň předsedou basketbalové federace.

Všední sport na vesnicích a městech upadá. Stejně jako počet lidí, co se starají o chod klubu nebo tělovýchovné jednoty. Nejsou peníze na kvalifikované trenéry, na provoz a údržbu majetku, nebo na další rozvoj.

Jak říkám ...



„Bohužel, v zahraničí nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo, nedokážou to pochybit. Tento stav musí skončit. Stát rezignoval na propagaci sportu a jeho pozitivních dopadů na zdraví občanů,“  prohlásil Miroslav Jansta, když se zmínil o dalších problémech, které se za třicet let nakumulovaly. Jansta nechápe, proč je nyní tělesná výchova  nejméně oblíbeným předmětem na základní škole.

Včasné vypisování programů a rozdělování peněz

Pro Národní sportovní agenturu je prioritní navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, digitalizace a transparentnost celého systému, kontrola a zejména zrychlené posílání dotací. Také v loňském roce se stávalo, že prostředky z dotací chodily do sportovních klubů s několikaměsíčním zpožděním.

Jak říkám ...



„Problémy s Programem Můj klub se už nemohou opakovat. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit,“ prohlásil Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury.

A právě v této oblasti bude spolupráce mezi organizacemi důležitá. Česká unie sportu disponuje více než 90 odbornými pracovišti po celé republice, která v terénu pomáhají klubům se složitou administrací žádostí o dotace.

Jak říkám ...



„Máme v plánu využít ČUS a její odborníky jako svého partnera při pomoci klubům s dotacemi. I MŠMT s tím má dobré zkušenosti, jen jich nedokázalo využít. Věříme, že nám spolupráce celý proces podpory klubů pro zajištění sportování mládeže významně urychlí. Klíčem je však digitalizace a dobrý tým odborníků v agentuře,“ vysvětlil Ivo Lukš, místopředseda NSA.

Na setkání s novináři byly představeny rovněž vize a koncepce sportovního spolku


Základní vize České unie sportu  pro příští období



1) Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle struktury a dotací, legislativních a administrativních standardů pro spolky.

2) Správa a obnova majetku ČUS.

3) Spolupráce na vytváření stabilních a důstojných podmínek pro sport a výchovu pro sport v rámci ČR srovnatelných s EU
    (veřejné i soukromé financování, výchova a vzdělávání, součinnost s kraji, městy, obcemi, samostatné ministerstvo pro sport).

4) Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.

5) Podpora státní reprezentace a rozvoj podmínek pro úspěšnou reprezentaci, podpora sportu pro všechny.


VIZE České unie sportu v číslech



Co je potřeba posunout do roku 2025?

- 1 procento celkových výdajů státního rozpočtu na sport, což může být až 20 miliard v roce 2025.

Chceme, aby vláda splnila své usnesení z koncepce Sport 2025.


Vize České unie sportu při naplnění koncepce:

- 10 tisíc klubů/jednot sdružených v ČUS (v současné době jich je 7228 v členské základně ČUS)
- 1,5 milionu pravidelně sportujících lidí v ČUS (v současné době jich je kolem milionu v členské základně ČUS)
-  více než 500 tisíc pravidelně sportujících dětí v jednom roce (v současné době jich je kolem 400 tisíc v členský základně ČUS)
- 10 tisíc sportovních zařízení do roku 2030 (v současné době jich je 8114 evidovaných v ČUS)
- 3 hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách.
- 2 hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin a organizace školního harmonogramu.

(ju, ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)