Sportovní činností k podpoře brannosti

Projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který vyhlásilo letos na jaře Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu, nabývá konkrétních obrysů.

Ve stovce finančně podpořených sportovních klubů po celé České republice se už věnují cílenému rozvoji branně technických schopností a dovedností mladé generace. K aktivním a obětavým realizátorům tohoto projektu patří i členové Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje.

V Žatci a okolí zorganizovali sportovně vzdělávací akci, při níž si mladí kynologové, ale i děti z řad veřejnosti, mohli vyzkoušet některé zajímavé branně technické disciplíny, např. orientační běh, překonávání překážek, střelbu ze vzduchovky nebo hod granátem na cíl. Akce, která vyvrcholila nácvikem vyhledávání zavalené osoby na „sutinovém trenažéru“ poblíž obce Chbany (jedno z nejlepších výcvikových zařízení svého druhu na světě), byla jen jakousi ochutnávkou, protože kynologové - záchranáři už dnes připravují pro děti další branně technické tréninky.


Na dětech bylo vidět, že se rozhodně nenudí, v podzimním sychravém počasí se rády učily novým dovednostem, naslouchaly svým trenérům a ochotně spolupracovaly, a to nejen se svými čtyřnohými kamarády. I v Žatci se tak potvrdilo, že dobře organizovaná a atraktivní sportovně technická činnost má předpoklady být tou správnou cestou ke zvyšování branné připravenosti našich dětí a mládeže.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)