Jak říkám... Sport je opravdu podfinancován, hluboce podfinancován!

„Národní sportovní agentura nepodporuje profesionální sport, ale pouze amatérský. Je to ze zákona o podpoře sportu," řekl mimo jiné předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička 16. prosince 2020 v Parlamentu při projednávání rozpočtu na rok 2021.      

Jak říkám...„Já bych se chtěl jenom v krátkosti vyjádřit k pozměňovacím návrhům - nejdříve Mikuláše Ferjenčíka evidovanému pod číslem 7015, který se týká snížení dotací do oblasti sportu v ukazateli Rozvoj a podpora sportu o 150 milionů za účelem snížit dotace sportovním svazům, a to z důvodu: "některé ze sportovních svazů není možné považovat za příliš důvěryhodné instituce"," řekl Milan Hnilička při projednávání státního rozpočtu na rok 2021.

„Já bych tady jenom chtěl říct, že sport je historicky hluboce podfinancován a měl své problémy jako jiné oblasti. Nicméně v letošním roce pod taktovkou Národní sportovní agentury jsme nastavili nový způsob financování, programy již jsou vypsány. To se týká i programu pro svazy konkrétně v tomto případě, a je potřeba si uvědomit, že svazy hrají možná tu nejdůležitější roli v oblastech sportu, organizovaného sportu v České republice. Mají na starost rozvoj, organizaci soutěží. V podstatě úspěšnost sportu i jednotlivých daných odvětví závisí na tom, jak má každý svaz nastaven svůj systém. A to je samozřejmě dáno i financováním z veřejných zdrojů, z té centrální instituce, jako je v současné době Národní sportovní agentura," konstatoval dál Hnilička.

„My jsme zpracovali několik analýz, než jsme vyhlásili program Výzva pro sportovní svazy. Komunikovali jsme, vyžádali jsme si jejich činnost dopředu, tudíž ta kritéria jsou nastavena velmi konkrétně a velmi transparentně, a dokonce jsme dokázali pružně reagovat i na situaci ve sportu, který je u nás nejrozšířenější, a to je fotbal, který rezonuje ve společnosti. V rámci programu Organizace sportu budeme požadovat od Fotbalové asociace České republiky, aby doložila demokratické zásady průběhu voleb do okresních nebo krajských svazů, na což chceme dohlédnout, a zároveň poskytovatel posoudí nastavení protikorupčního programu Fotbalové asociace. Tudíž se snažíme opravdu reagovat na současnou situaci ve sportu. A svazy hrají opravdu důležitou roli v rozvoji sportu, vzdělávání trenérů a tak dále, tudíž je nelze přehlédnout a nelze jim snižovat rozpočet. Proto bych poprosil Sněmovnu, aby nepodpořila tento pozměňovací návrh," dodal Hnilička.

„Volně přejdu k druhému pozměňovacímu návrhu - kolegy Václava Klause, evidovanému pod č. 6987, který píše, že Trikolóra prosazuje veřejné výdaje pro dětské tábory a nekomerční sportovní aktivity, avšak odmítá dotování profesionálního sportu, který si na svou existenci dokáže vydělat sám," řekl dál Milan Hnilička.

„Tady bych chtěl říct, že Národní sportovní agentura nepodporuje profesionální sport, ale pouze amatérský. Je to ze zákona o podpoře sportu. My se konkrétně soustředíme i na přesně tu danou oblast, kterou tady pan kolega Klaus zmiňuje, a to je přímé financování malých klubů, amatérských klubů. V tomto roce jsme rozvolnili podmínky v programu, který se jmenuje Můj klub. To je přímé financování do klubů. Jsem moc rád, že se nám tam přihlásilo o tisíc klubů více než v roce loňském, tudíž 7 150 klubů financujeme napřímo. Vytvořili jsme právě pro tento amatérský sport i program Provoz a údržba, který byl vyžadován po komunikaci se sportovním prostředím, kde jsme alokovali dalších 500 milionů, což zdaleka nezasaturuje veškeré potřeby sportovního prostředí v rámci provozu a údržby, ale jsou to peníze financované napřímo právě tam, kde jsou dětské oddíly. Smazali jsme tu podmínku, že musejí mít osm dětí tak, aby mohly být financovány oddíly mládeže do 23 let. Tím pádem se i navýšil počet žádajících. Tudíž jsme jim vyšli vstříc. Jsem moc rád, protože při svých cestách po republice jsme zjistili, že je spousta malých oddílů v malých obcích, které nedosahují té podmínky dvanácti dětí, ať už je to stolní tenis, kuželky, a my chceme podporovat napřímo ty nejmenší," ubezpečil poslance předseda Národní sportovní agentury.

„Proto bych poprosil Sněmovnu - sport je opravdu podfinancován, hluboce podfinancován. Konkrétně v této době je důležitý pohyb dětí a my se snažíme bojovat o to, aby ta opatření pro sport byla co nejlepší, a proto prosím Sněmovnu, aby nepodpořila tyto pozměňovací návrhy a naopak, pokud bude možnost, se do sportu dále navyšovalo," uzavřel své vysvětlení Milan Hnilička.
(ps, SportovníListy.cz & prvnízprávy.cz, Poslanecká sněmovna, foto: Petr Skála)

Kam zmizeli fotbalisté

17.1.2021 09:00:00

Ještě před šesti či sedmi lety vykazovala Fotbalová asociace České republiky kolem 630 tisíc členů, pak si koupili nové počítače a při přehrání dat najednou zbylo jen asi 340 tisíc členů. I s tím...