Členové Klubu českých turistů oslavili 130. výročí od svého založení

[ title]
Československo  si v roce 2018 připomíná sté výročí svého vzniku, ale  Klub českých turistů je ještě o třicet let starší. 

Jak se to stalo? Ví se přesně, že 11. června 1888 nadšenci v čele s Vilémem Kurzem st., který byl  předseda Národní jednoty Pošumavské, s Františkem Čížkem, který byl zase předseda Národní jednoty Severočeské, s architektem Vratislavem Pasovským a s další známou osobností s Vojtěchem Náprstkem založili letos jubilující Klub českých turistů. Za předsedu si zvolili na ustavujícím sjezdu  známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka.

Češi se tak stali organizovaným národem turistů. Turistické ubytovny se na konci 19. století rozšiřovaly velmi značně a velmi rychle také vznikala hustá síť značených cest. Přibývala rovněž členská základna, ve které své místo našla i  řada známých osobností. Čeští turisté ovšem nechodili jenom na Říp, ale pořádali také například výpravu do Paříže či Sarajeva.

Předsednické místo Vojtěch Náprstek nakonec opustil již po půl roce a v roce 1890 si turisti zvolili za předsedu zmíněného architekta a zámožného podnikatele Vratislava Pasovského. Ten je pak vedl dlouhých 25 let.

Klub českých turistů šířil po českých zemích turistiku závratným tempem. K popularizaci pohybu a tělesné výchovy jim už nakonec pomohl  Sokol, který  vznikl už v roce 1862 a nezaměřoval se jen na "prostná", ale třeba i na organizování výletů.

Nu a právě slovo výlet, když si uvědomíte, co činí sokol, když opouští hnízdo, vymysleli pro cestování krajinou členové Sokola.

Nakonec pak  Klub českých turistů mohl tuto činnost rozvinout důkladně.

Klub českých turistů (KČT), který patří k nejstarším zájmovým spolkům v českých zemích, si druhou červnovou sobotu setkáním v Senátu připomenul 130 let od svého založení. Jeho předseda Vratislav Chvátal při představení klubu uvedl, že činnost spolku vychází z vlasteneckých tradic. Připomenul, že mezi aktivity klubu patří kromě značení turistických tras také vydávání map a průvodců a provozování ubytoven a chat, které nejsou určeny jen pro členy klubu.

"Klub českých turistů je tak nejstarší cestovní agentura," řekl předseda.

Je dobré vědět o Klubu českých turistů:
* V roce 1889 začal KČT vydávat svůj časopis, který se v současné době  jmenuje Turista.

* V roce 1895 postavili členové klubu první útulnu u propasti Macocha a o pár let později nechali postavit turistickou rozhlednu na vrcholu pražského Petřína.

* K nejvýznamnějším akcím KČT v současné době patří pochod Praha - Prčice.

* K jedné z nejdůležitějších činností KČT dodnes patří značení a údržba turistických tras. První značenou cestu vytvořili značkaři v roce 1889 v údolí Vltavy kolem Svatojánských proudů.


(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)