Česká vláda dostane ocenění Evropské komise.


Koronavirová epidemie řádí dál, byť čísla nakažených již nerostou tak drastickou rychlostí, postihuje všechny vrstvy společnosti. Česká vláda se snaží reagovat velmi pružně, někdy až s rychlostí kolotoče na Matějské pouti.

Po bleskovém ochromení života běžných občanu přišlo stejně rychlé uvolnění pro rekreační sportovce. Aby nedocházelo k nejasnostem při kontrolách pohybu policejními sbory, bylo nutné vydefinovat, na jakých sportovištích se občané mohou pohybovat. Ve výčtu proto nechybí ani lesní cesty a vodní toky, což je logické vzhledem k oblíbenosti turistiky a běhání u nás. Tímto rozhodnutím se však razantně navýšil počet sportovišť a kilometrům cest, která jsou jako sportoviště uváděna.

Pozorní úředníci v Bruselu ihned zaznamenali velký nárůst sportovních ploch pro rekreační sportovce a okamžitě navrhli Evropské komisi, aby udělila výroční cenu, Skokan roku EU vládě České republiky, za neutuchající snahu podporovat zdravé životní návyky obyvatelstva i v době nouzového stavu.

Součástí ceny je také grant ve výši 500.000 euro, dle zákulisních informací mají být finance použity na naučnou stezku Roušková cesta, která povede od sídla vlády přes ministerstvo vnitra k velvyslanectví Čínské lidové republiky jako projev díků za pomoc při prodeji nezbytného zdravotnického materiálu.


Propuštění sportovci mají rekvalifikaci

Češi zachraňují olympiádu

Mistrovství světa v hokeji bude

Hamza se omlouvá Babišovi

Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachnu na neděli..
.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)