Česká unie sportu požaduje mimo jiné rozšíření sportu ve školách

Zástupci státu a řada politických stran nahlíží na sport a pohybové aktivity jako na zbytnou volnočasovou aktivitu. Tento přístup se však musí zásadním způsobem změnit. Důvodem je rostoucí počet obézních lidí a tím spojené náklady na léčbu souvisejících onemocnění jako například cukrovka.

Jak říkám...

„Zhoršuje se zdraví obyvatel, jejich psychický stav a je velmi smutné, že slovo sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity nejsou prioritou pro politické strany. Zároveň nechápeme, že ministerstvo školství v době probíhající pandemie nepřichází s programy na posílení podpory výchovy k pohybu a pohybové gramotnosti. Přínosy sportu pro společnost už není možné přehlížet,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu na valné hromadě konané v Nymburce.

SportovníListy.cz byly na místě děje... 


„Proto vyzýváme všechny politické strany, aby se sport stal součástí jejich politických programů. Považujeme za důležité, aby se zasadily o navýšení rozpočtu do roku 2025 na stejnou úroveň, jako má rezort kultury. Dále chceme iniciovat a diskutovat zřízení Státního fondu na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury České republiky. A v neposlední řadě by měl stát pobídnout soukromý sektor k vyšší podpoře sportu a také celého neziskového sektoru přijetím opatření ke společenské odpovědnosti firem,“ dodal  Miroslav Jansta na setkání s novináři při valné hromadě České unie sportu v Nymburce. 
Rozšíření tělesné výchovy na všech stupníchDelegáti se na 39. Valné hromadě  České unie sportu zároveň shodli na tom, že je potřeba navýšit počet hodin tělesné výchovy a pohybových aktivit na všech stupních školského systému České republiky, a to minimálně na dvě za týden. O stovky hodin pohybu žáci a studenti přišli kvůli pandemii, podle několika studií mládež přibrala na tělesné hmotnosti v průměru o několik kilogramů. Hrozí, že si nevypěstují návyky k pravidelnému pohybu a tím ke zdravému životnímu stylu. 

Jak říkám...

„Stát jako dobrý hospodář je povinen nastavit podmínky tak, aby zamezil škodám na zdraví obyvatel. Nejúčinnější metodou je výchova mladé generace ke správným návykům, aktivnímu pohybu a péči o své zdraví přirozenou cestou. Vedle spolkové činnosti tak musí stát zákonitě prosazovat větší prostor pro zdraví prospěšné pohybové aktivity ve školách, od mateřských až po univerzity,“ řekl Miroslav Jansta, aby ještě komentoval skutečnost, že Ministerstvo školství  oznámilo, že od září do prosince uvolní 250 milionů korun na doučování žáků. 

„Kolik milionů z toho bude využito na nejvíce zanedbaný segment, tedy tělesnou výchovu?" položil si řečnickou otázku předseda Česká unie sportu,  aby si na ni odpověděl. 

„Obáváme se toho, že minimum. Jsme rádi, že Národní sportovní agentura je v tomto proaktivní a připravuje novou dotační výzvu pro podporu pohybových aktivit dětí z mateřských a základních škol,“ upozornil na pomoc státu prostřednictvím Národní sportovní agentury Jansta.

Česká unie sportu
bude dále prosazovat a obhajovat navýšení hodin tělesné výchovy, kurzů plavání a lyžování. Chce to jen více motivovat žáky prostřednictvím školních sportovních soutěží, podporovat činnost speciálních sportovních tříd a budovat školní sportovní areály a jejich celotýdenní využití pro veřejnost. 

Jak říkám...

„Jako největší sportovní spolek nabízíme významnou spolupráci místních organizací s vedením škol. Dále pak unikátní metodické materiály zaměřené na prožitek pohybu, které jsou realizované ve vyzkoušených programech, jako například Hodina pohybu navíc. Zajistíme i školení pedagogických pracovníků,“ doplnil Jansta.

„Stát bez sportovních spolků nedosáhne k rozpohybování české společnosti. Musí se začít u dětí. Doufám, že od státu neuslyšíme, proč to nejde, ale jak to jde," uzavřel Miroslav Jansta.

 
(ju, ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)