Autoklub ČR vyzývá MŠMT k urychlenému vyplacení letošních dotací. Klubům hrozí krachAutoklub ČR vyzývá MŠMT k urychlenému vyplacení letošních dotací, jinak hrozí krach celých sportovních odvětví„Vládní opatření související s potlačením koronavirové krize velmi tvrdě dopadají v prvé řadě na menší sportovní svazy a kluby. Na rozdíl od jiných postižených oborů, jako jsou podnikatelé, zaměstnanci v obchodech, či rodiny s dětmi, není od státu pro sportovní odvětví připraven žádný záchranný ani překlenovací plán. Vládou ČR dosud představené pomocné plány, jako úvěry Covid19 od ČMZRB a další nástroje, jsou pro spolky nedosažitelné, protože jsou určené čistě pro podnikatele.

Koronavirová krize zasáhla sport, sportovní svazy, kluby, sportovce i týmy. Zákaz sportovních akcí a soutěží, uzavření sportovišť a faktické pozastavení sponzoringu srazil příjmy na nulu a letošní dotace se mají vyplácet až neznámo kdy, ovšem vloni dotace na organizaci sportu přišla až v červenci, ani reprezentační dotace dosud nemáme vyplaceny. Nejsou proto finanční prostředky na provoz ani výplaty. Je třeba okamžitá akce MŠMT a vlády, aby se zabránilo likvidaci menších sportovních svazů a klubů, plošnému propouštění jejich zaměstnanců i poškození přípravy sportovců a činnosti pořadatelů. To se týká jak Autoklubu ČR, jakožto sportovní autority v motorsportu v České republice, tak mnoha dalších menších svazů, sportovních klubů a organizací.

Vyzývám proto Vládu ČR a zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby neprodleně vyhodnotilo podané žádosti o dotace na organizaci sportu, a co nejdříve je vyplatilo. Pokud to nebude možné učinit rychle, je potřeba svazům a klubům poskytnout zálohy na provoz a mzdy, aby mohly dále fungovat. Je třeba si uvědomit, že jde o mnoho pracovních míst a způsobené škody mohou mít nedozírné následky.

Vedení velkých sportovních organizací a velkých sportovních svazů olympijských sportů se dosud zabývalo zejména změnami souvisejícími s odložením Olympijských her v Tokiu, což se však otázky přežití menších svazů a klubů v praxi netýká, protože ty pálí daleko více akutní provozní a existenční problémy. Dopadají na ně podstatně více než na hokejový či fotbalový svaz, ČOV nebo ČUS s jejich stamilionovými rozpočty.

Je tedy potřeba, aby stát bezodkladně připravil podpůrný program pro sportovní spolky, podobně jako ho připravuje pro podnikatele. Menší svazy a kluby jsou na veřejné podpoře přímo závislé a současný výpadek veškerých příjmů z vlastní činnosti společně s nulovou podporou státu pro ně může znamenat konec činnosti. To by mohlo v řadě sportovních odvětví znamenat i konec daného sportu v republice třeba i na roky.

Vyzývám proto vládu, aby nedopustila, aby mimořádná situace spojená s šířením koronaviru byla pro český sport na řadu let likvidační."


Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR


(bp, SportovníListy.cz, Autoklub ČR, foto: Petr Skála)


Boj o fotbalové nafukovací panny

31.5.2020 09:00:00

Tak se nám konečně rozjela fotbalová liga. Byl to ale zvláštní pohled. Prázdné tribuny si před pár týdny jen stěží dovedl někdo představit. Pamatujeme si, jak se slávisté velmi rozčilovali, když ...