Autoklub ČR vyzývá MŠMT k urychlenému vyplacení letošních dotací. Klubům hrozí krach

[ title]Autoklub ČR vyzývá MŠMT k urychlenému vyplacení letošních dotací, jinak hrozí krach celých sportovních odvětví„Vládní opatření související s potlačením koronavirové krize velmi tvrdě dopadají v prvé řadě na menší sportovní svazy a kluby. Na rozdíl od jiných postižených oborů, jako jsou podnikatelé, zaměstnanci v obchodech, či rodiny s dětmi, není od státu pro sportovní odvětví připraven žádný záchranný ani překlenovací plán. Vládou ČR dosud představené pomocné plány, jako úvěry Covid19 od ČMZRB a další nástroje, jsou pro spolky nedosažitelné, protože jsou určené čistě pro podnikatele.

Koronavirová krize zasáhla sport, sportovní svazy, kluby, sportovce i týmy. Zákaz sportovních akcí a soutěží, uzavření sportovišť a faktické pozastavení sponzoringu srazil příjmy na nulu a letošní dotace se mají vyplácet až neznámo kdy, ovšem vloni dotace na organizaci sportu přišla až v červenci, ani reprezentační dotace dosud nemáme vyplaceny. Nejsou proto finanční prostředky na provoz ani výplaty. Je třeba okamžitá akce MŠMT a vlády, aby se zabránilo likvidaci menších sportovních svazů a klubů, plošnému propouštění jejich zaměstnanců i poškození přípravy sportovců a činnosti pořadatelů. To se týká jak Autoklubu ČR, jakožto sportovní autority v motorsportu v České republice, tak mnoha dalších menších svazů, sportovních klubů a organizací.

Vyzývám proto Vládu ČR a zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby neprodleně vyhodnotilo podané žádosti o dotace na organizaci sportu, a co nejdříve je vyplatilo. Pokud to nebude možné učinit rychle, je potřeba svazům a klubům poskytnout zálohy na provoz a mzdy, aby mohly dále fungovat. Je třeba si uvědomit, že jde o mnoho pracovních míst a způsobené škody mohou mít nedozírné následky.

Vedení velkých sportovních organizací a velkých sportovních svazů olympijských sportů se dosud zabývalo zejména změnami souvisejícími s odložením Olympijských her v Tokiu, což se však otázky přežití menších svazů a klubů v praxi netýká, protože ty pálí daleko více akutní provozní a existenční problémy. Dopadají na ně podstatně více než na hokejový či fotbalový svaz, ČOV nebo ČUS s jejich stamilionovými rozpočty.

Je tedy potřeba, aby stát bezodkladně připravil podpůrný program pro sportovní spolky, podobně jako ho připravuje pro podnikatele. Menší svazy a kluby jsou na veřejné podpoře přímo závislé a současný výpadek veškerých příjmů z vlastní činnosti společně s nulovou podporou státu pro ně může znamenat konec činnosti. To by mohlo v řadě sportovních odvětví znamenat i konec daného sportu v republice třeba i na roky.

Vyzývám proto vládu, aby nedopustila, aby mimořádná situace spojená s šířením koronaviru byla pro český sport na řadu let likvidační."


Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR


(bp, SportovniListy.cz, Autoklub ČR, foto: Petr Skála)


Češi zachraňují olympiádu

Češi zachraňují olympiádu

29.3.2020 09:00:00

Nemálo sportovců a fanoušků bylo překvapeno neměnným postojem představitelů Mezinárodního i Českého olympijského výboru jak do poslední možné chvíle odmítali byť i jen debatovat o možném odložení...